Informaatika õpetamise konverents

Delta maja. Autor: Henry Narits

Informaatika õpetamise konverents toimub 13.–15. jaanuaril 2022. aastal. Konverents on mõeldud õpetajatele, huviringijuhtidele, kõrgkoolide õppejõududele – kõigile informaatikat õpetavatele ja selle õpetamise vastu huvi tundvatele inimestele.