Informaatikaõpetaja põhipraktika juhendajate koolitused

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika töörühm kutsub informaatikaõpetajaks õppinuid osa võtma praktikajuhendajate koolitustest.

Koolitus “Informaatikatunni tagasisidestamise tehnikad ja metoodikad”, mis pidi toimuma 23.-24. oktoobril toimub jaanuarikuus!

Esimene koolitus LTAT.TK.023 “Informaatikatunni tagasisidestamise tehnikad ja metoodikad” toimub hübriidselt! Osaleda võib Tartus Delta majas 28.-29. jaanuar 2022 või Zoomi teel.

Kursuse eesmärgiks on saada teadmised ja oskused tagasisidestamise tehnikatest ning võimalustest toetada informaatikaõpetajaks õppiva üliõpilase oskusi analüüsida oma tööd.

Käsitletakse nii tagasiside andmise mõju kui ka koostööd erinevate juhendajate (koolipoolne, ülikoolipoolne) vahel.

Koolituse maht: 12 tundi
Toimumisaeg: 28. jaanuar2022 kell 11.45-17.45, 29. jaanuar 2022 kell 9.00-14.45
Toimumiskoht: Hübriidselt! Tartu Ülikooli Delta maja (Narva mnt 18, Tartu) ja Zoomis.
Sihtrühm: Informaatikaõpetajad, kes juhendavad praktikante, sh haridustehnoloogid

Kursuse eesmärk on saada teadmised ja oskused tagasisidestamise tehnikatest ning võimalustest toetada informaatikaõpetajaks õppiva üliõpilase oskusi analüüsida oma tööd.

Käsitletavad teemad:

  • Üliõpilase praktika. Praktikajuhendaja rollid ja ülesanded. Juhendamise meetodid
  • Tunni vaatlus
  • Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
  • Juhendajate koostöö
  • Tagasiside mõju

Õpiväljundid:

  • teab juhendamise ja tagasiside andmise meetodeid;
  • tunneb ära ning oskab mõista juhendatava tugevusi, nõrkusi, aidata juhendataval määratleda oma koolitusvajadus;
  • oskab anda praktikandile adekvaatset ja arengut toetavat tagasisidet ning hinnata selle tagajärgi.

Õppejõud-koolitajad:

Piret Luik Pedagoogika, PhD. TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika dotsent
Reelika Suviste Haridusteadus, PhD. TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika lektor, TÜ informaatikaõpetaja põhipraktika koordinaator ning vastava õppeaine vastutav õppejõud

Koolitus on osalejatele tasuta.

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad tunnistuse.

Registreerimise info on leitav siin:  https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4784701

NB! Palun märkige registreerumisel, kas osalete kohapeal või Zoomi teel.

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust aadressil reelika.suviste@ut.ee

Meile on oluline, et koolitusel osalemine oleks kõigile võimalikult turvaline.
Seega osalejatel palume esitada ühe järgnevatest dokumentidest:
➜ COVID-19 vaktsineerimistõend;
➜ COVID-19 läbipõdemist tõendav dokument (läbipõdemine viimase kuue kuu jooksul);
➜ negatiivse tulemusega COVID-19 testi tõend (PCR test – mitte vanem kui 72h, antigeeni test – mitte vanem kui 48h).

NB! Kohapeal testimist kahjuks ei toimu.