Selgusid aasta parimad haridusteaduslikud uurimistööd

Tauno Paltsi doktoritöö „Algoritmilise mõtlemise oskuste hindamise mudel“, mille käigus loodi informaatikaviktoriini Kobras küsimuste baasil mõõtevahend põhikoolile ja gümnaasiumile, sai II preemia publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööde ning monograafiate kategoorias. Palju õnne!

Loe edasi: https://www.etag.ee/selgusid-aasta-parimad-haridusteaduslikud-uurimistood/