Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

Eno Tõnissoni nimelise mälestusfondi stipendiumi eesmärk on innustada Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid informaatika didaktikaga seotud erialadel ja seeläbi toetada noorte õpetajate ja õppejõudude pealekasvu informaatika valdkonnas.

Vähemalt üks kord aastas kuulutatakse välja vähemalt üks stipendium, mida makstakse välja regulaarselt summas 500 eurot kuus. Stipendiumi makstakse nominaalkoormusel aktiivselt õppivale üliõpilasele.

Stipendiumide arv kujuneb TÜ-le tehtud annetustest ning TÜ omavahehenditest. Panustamisest: püsimakse või ülekanne TÜ kontole, mille leiab ut.ee/kontakt lehelt. Seletus: “ANNETUS ATI ENO STIPP”. Annetatud summadele lisab TÜ vähemalt 100%.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli informaatikaõpetaja õppekavade üliõpilased.