Kursus “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes”

Kursus on mõeldud neile õpetajatele, kes juba oskavad programmeerida vähemalt gümnaasiumi valikkursuse “Programmeerimine” (õpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/) mahus.

Kursuse eesmärk on ette valmistada õpetajaid koolis programmeerimiskursuste korraldamiseks. Eelkõige peame silmas programmeerimiskeele Python kasutamist. Kursus “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes” (3 EAP) on tasuta. Kursus toimub täielikult e-õppena 17. oktoobrist 12. detsembrini 2022.

Kursuse edukalt lõpetanu:

 • teab erinevaid õpetamismeetodeid, keskkondi ja vahendeid programmeerimise baaskonstruktsioonide õpetamiseks;
 • koostab programmeerimisülesande lähtuvalt eesmärgist, sihtrühmast, õpiväljunditest;
 • koostab programmeerimistunni tunnikava arvestades sihtrühma ja teemat;
 • teab hindamise ja tagasisidestamise viise ning vahendeid programmeerimise õpetamiseks;
 • mõistab programmeerimise algõppe peamisi probleeme ja teab nendega arvestada õpetamisel;
 • omab ülevaadet gümnaasiumi programmeerimise valikkursustest;
 • analüüsib enda teadmisi, oskusi, ettevalmistust ja valmidust programmeerimise õpetamiseks gümnaasiumiastmes.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • programmeerimise õpetamine Eestis 1980-1990;
 • algajad programmeerijad;
 • programmeerimise õpetamise peamised keskkonnad ja vahendid (sh automaatkontrollid, Thonny ja murelahendajad);
 • gümnaasiumi valikkursused;
 • programmeerimise ülesande koostamine;
 • tagasiside andmise viisid ja vahendid;
 • rühmatööd ja arendusprojektid programmeerimises.

Kursuse lõpetamiseks tuleb sooritada kõik kodutööd. Kursuse lõpetanud saavad digitunnistuse.

Kursust korraldavad

 • Piret Luik, informaatika didaktika kaasprofessor, PhD (pedagoogika)
 • Heidi Meier, informaatika nooremlektor, MSc (infotehnoloogia)
 • Merilin Säde, informaatika nooremlektor, MA (pedagoogika)

Registreerimiseks või lisainfo küsimiseks palun kirjutage aadressil merilin.sade@ut.ee. Palun märkige kirjas oma varasem kogemus programmeerimises ja selle õpetamises.

Kursus toimub IT Akadeemia informaatikaõpetajate väljaõpe Tartu Ülikoolis projekti toel.