Kursus “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes”

Kursus on mõeldud neile, kes juba oskavad programmeerida vähemalt gümnaasiumi valikkursuse “Programmeerimine” (õpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/) mahus. Oodatud on õpetajad, aga ka teised, kes tahaksid programmeerimise õpetamisega tutvuda.

Kursuse lõpetamine annab muuhulgas ettevalmistuse koolis programmeerimiskursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” (https://didaktika.cs.ut.ee/progttl/) korraldamiseks.

Kursuse “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes” maht on 3 EAP. Kursuse lõpetanud saavad digitunnistuse. Tartu Ülikooli üliõpilastel on võimalik kursus VÕTA kaudu arvestada kursusena “Programmeerimine koolis (Python)”.

Kursus koosneb kolmest osast.

  • Esimene osa on auditoorne (eriolukorras kaugtöö vahenditega), milles tutvustatakse e-kursuse teemasid, vahendeid ja keskkondi, mida kasutatakse.
  • Teises osas õpetatakse e-õppena informaatika ja e-kursuse didaktikat, ülesannete koostamist, tagasisidestamist.
  • Kolmas osa toimub taas auditoorselt (eriolukorras kaugtöö vahenditega), kus käsitletakse digilahenduse projektide võimalikke teemasid ja projektitöö toetamist. On ka tund, kus oma vahetuid kogemusi jagavad õpetajad, kes on valikkursuse “Programmeerimine” õpiku põhjal oma koolis õpetanud.

Ajad on:

  • 25. aprill. I osa kaugtööna (kell 10.00 – 11.30 Zoomis) ja pärast iseseisvalt,
  • 25. aprill – 6. juuni. II osa e-õppena,
  • 6. juuni. III osa Tartus (või kaugtööna, kui eriolukord kestab).

Registreerimiseks või lisainfo küsimiseks palun kirjutage aadressil eno.tonisson@ut.ee.