Kursus “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes”

Kursus on mõeldud neile õpetajatele, kes juba oskavad programmeerida vähemalt gümnaasiumi valikkursuse “Programmeerimine” (õpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/) mahus. Kursuse lõpetamine annab ettevalmistuse koolis programmeerimiskursuste korraldamiseks. Eelkõige peame silmas programmeerimiskeele Python kasutamist. Kursuse “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes” maht on 3 EAP. Kursuse lõpetanud saavad digitunnistuse.

Kursuse edukalt lõpetanu:

 • teab erinevaid õpetamismeetodeid, keskkondi ja vahendeid programmeerimise baaskonstruktsioonide õpetamiseks;
 • koostab programmeerimisülesande lähtuvalt eesmärgist, sihtrühmast, õpiväljunditest;
 • koostab programmeerimistunni tunnikava arvestades sihtrühma ja teemat;
 • valib õppijast lähtudes sobiva hindamise ja tagasisidestamise viisi ning vahendi programmeerimise õpetamiseks;
 • mõistab programmeerimise algõppe peamisi probleeme ja teab nendega arvestada õpetamisel;
 • teab, millised on programmeerimise õpetamise eripärad e-õppes;
 • teab, kuidas toetada digilahenduse arendusprojekti koostamist rühmatööna;
 • analüüsib enda teadmisi, oskusi, ettevalmistust ja valmidust programmeerimise õpetamiseks gümnaasiumiastmes.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus kursusesse.
 • Arvutita programmeerimine.
 • Programmeerimise üldoskused.
 • Programmeerimise õpetamise peamised lähtekohad, keskkonnad ja vahendid.
 • Gümnaasiumi valikkursuste metoodika.
 • Programmeerimise materjalide ja automaatkontrollide loomise keskkonnad.
 • Programmeerimise ülesande koostamine ja lahenduste testimine.
 • Tagasiside andmise viisid ja vahendid, selle eripärade arvestamine lähtudes õppijast.
 • Rühmatööd ja arendusprojektid programmeerimises.

Kursus koosneb kolmest osast.

 • Esimene osa 17. oktoobril (12.00-16.00) Zoomis
 • Teine osa 17. oktoobrist 12. detsembrini e-õppena
 • Kolmas osa 12. detsembril (12.00-16.00) Zoomis

Registreerimiseks või lisainfo küsimiseks palun kirjutage aadressil merilin.sade@ut.ee. Palun märkige kirjas ka oma varasem kogemus programmeerimises ja selle õpetamises.