Infotehnoloogia mitteinformaatikutele magistriõpe

See on õppekava just sulle, kui sul on eelnev magistri- või koguni doktorikraad mõnelt muult erialalt ja kutsealane vajadus infotehnoloogia parema tundmise ja tõhusa kasutamise järele või hoopiski soov hakata tegutsema mingis muus valdkonnas. Aga samuti sobib sisseastumise eeldusena ka rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad koos kaheaastase töökogemusega. Arvutiga ümberkäimise oskused tulevad küll kasuks, kuid sisseastumisel ei nõuta eelnevaid süvakogemusi infotehnoloogia alal.

Rohkem informatsiooni infotehnoloogia mitteinformaatikutele  magistriõppekava kohta on leitav ametlikult veebilehelt: https://ut.ee/et/oppekavad/infotehnoloogia-mitteinformaatikutele