Informaatikaõpetaja põhipraktika juhendajate koolitused

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika töörühm kutsub informaatikaõpetajaks õppinuid osa võtma praktikajuhendajate koolitustest.

Teine koolitus LTAT.TK.025 “Informaatikaõpetaja põhipraktika juhendajate koolitus toimub 25.-26. novembril 2022 !

Kursusel on võimalik osaleda kohapeal Deltas ja veebi teel!

Kursuse eesmärgiks on saada teadmised ja oskused informaatikaõpetaja praktika korralduslikest ning sisulistest aspektidest.

Käsitletakse nii Tartu Ülikooli informaatikaõpetajate põhipraktika korraldust, praktikas kasutatavat dokumentatsiooni kui koostööd erinevate institutsioonidega.

Koolituse maht: 14 tundi
Toimumisaeg: 25.- 26. november 2022 (25. nov kell 11.00-17.30, 26. nov kell 9.00-15.30)
Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Delta maja (Narva mnt 18, Tartu) ja Zoom.
Sihtrühm: Informaatikaõpetajad, kes juhendavad praktikante, sh haridustehnoloogid

Kursuse eesmärk on saada teadmised ja oskused informaatikaõpetaja praktika korralduslikest ning sisulistest aspektidest.

Käsitletavad teemad:

  • Informaatikaõpetaja põhipraktika korraldus Tartu Ülikoolis.
  • Praktikavõrgustik ning selles osalemise võimalused.
  • Põhipraktika dokumentatsioon ning üliõpilase toetamine selle täitmisel.
  • Institutsionaalne koostöö.

Õpiväljundid:

  • teab Tartu Ülikooli informaatikaõpetajate praktika korraldust;
  • oskab täita Tartu Ülikooli informaatikaõpetajate praktikas kasutatavat dokumentatsiooni
  • on suuteline institutsioonidega koostööd tegema.

Õppejõud-koolitajad:

Piret Luik Pedagoogika, PhD. TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika dotsent
Reelika Suviste Haridusteadus, PhD. TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika lektor, TÜ informaatikaõpetaja põhipraktika koordinaator ning vastava õppeaine vastutav õppejõud

Koolitus on osalejatele tasuta.

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad tunnistuse.

Registreeruda koolitusele saab kuni 21. novembrini siin: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4792153 

Küsimuste ja/või huvi korral võtke julgelt ühendust aadressil reelika.suviste@ut.ee

Koolitus toimub projekti „UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine“ nr 2014-2020.1.05.20-0627 toel.