Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”


Kursus toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel Euroopa Liidu Struktuurifondide toel.

Korraldaja: Tartu Ülikooli informaatika didaktika töörühm

Sihtrühm: 16-26-aastased noored, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Eesmärk: Tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Kursusest lähemalt

Seos teiste kursustega:

Programmeerimiskeel: Python 

Maht: Ligikaudu 78 tundi (sh iseseisvat) tööd (üks gümnaasiumi kursus, kutseõppeasutustes 3 EKAP, kõrgkoolides 3 EAP)

Ajad:

2021. aastal kursust ei toimu.

  • I toimumiskord: 9 märts – 24. mai 2020
  • Ia toimumiskord: 13. aprill – 21. juuni 2020
  • II toimumiskord: 7. sept – 15. nov 2020

Kursuse pikkus on 10 nädalat. Kooliti võib aeg ja kestus mõnevõrra erineda.

Kursuse positiivseks lõpetamiseks tuleb:

  • edukalt lahendada ettenähtud programmeerimisülesanded,
  • sooritada nädalatestid,
  • koostada tingimustele vastav digilahenduse arendusprojekt,
  • sooritada edukalt arvestustöö.

Arvestustöö toimub konkreetsetel aegadel erinevates Eesti paikades. Programmeerimiskursuse TTL arvestustöö sooritamisel vähemalt 90% tulemusele oli võimalik astuda eritingimusel Tartu Ülikooli Informaatika bakalaureuseõppesse 2021. a suvel. Kas arvestustöö järgmistel aastatel sisseastumisel arvesse läheb, ei ole praegu teada. Vastuvõtueeskirja korrigeeritakse igal aastal (tavaliselt novembris).

Vormid:

  • e-kursusena, mida osades gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja huvikoolides toetavad õpetajad/mentorid tundide ja/või konsultatsioonidega
  • e-kursusena, mida toetavad kaugmentorid 

Täpsem info:

E-meiliaadress prog@ut.ee