Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”


Kursus toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel Euroopa Liidu Struktuurifondide toel.

Korraldaja: Tartu Ülikooli informaatika didaktika töörühm

Sihtrühm: 16-26-aastased noored, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Eesmärk: Tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Kursusest lähemalt

Seos teiste kursustega:

Programmeerimiskeel: Python 

Maht: Ligikaudu 78 tundi (sh iseseisvat) tööd (üks gümnaasiumi kursus, kutseõppeasutustes 3 EKAP, kõrgkoolides 3 EAP). Kursuse pikkus on 10 nädalat.

Ajad: 2023/2024 õppeaastal ei toimu.

Kursuse positiivseks lõpetamiseks tuleb:

  • edukalt lahendada ettenähtud programmeerimisülesanded,
  • sooritada nädalatestid,
  • koostada tingimustele vastav digilahenduse arendusprojekt,
  • sooritada edukalt arvestustöö.

Arvestustöö toimub konkreetsetel aegadel veebis (või erinevates Eesti paikades). Programmeerimiskursuse TTL arvestustöö sooritamisel vähemalt 90% tulemusele on võimalik astuda eritingimusel Tartu Ülikooli Informaatika bakalaureuseõppesse 2023. a suvel (tingimusel, et laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti). Kas arvestustöö järgmistel aastatel sisseastumisel arvesse läheb, ei ole praegu teada. Vastuvõtueeskirja korrigeeritakse igal aastal (tavaliselt novembris).

Vorm:

  • e-kursusena, mida toetavad kaugmentorid 

Täpsem info:

Kontakt: Marina Lepp (marina.lepp@ut.ee)