Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”


Kursus toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel Euroopa Liidu Struktuurifondide toel.

Korraldaja: Tartu Ülikooli informaatika didaktika töörühm

Sihtrühm: 16-26-aastased noored, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Eesmärk: Tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Kursusest lähemalt

Seos teiste kursustega:

Programmeerimiskeel: Python 

Maht: Ligikaudu 78 tundi (sh iseseisvat) tööd (üks gümnaasiumi kursus, kutseõppeasutustes 3 EKAP, kõrgkoolides 3 EAP)

Ajad: 24. jaanuar – 10. aprill 2022. Kursuse pikkus on 10 nädalat.

Registreerimine: algab 3. jaanuaril 2022. aastal siin.

Kursuse positiivseks lõpetamiseks tuleb:

  • edukalt lahendada ettenähtud programmeerimisülesanded,
  • sooritada nädalatestid,
  • koostada tingimustele vastav digilahenduse arendusprojekt,
  • sooritada edukalt arvestustöö.

Arvestustöö toimub konkreetsetel aegadel erinevates Eesti paikades (või veebis). Programmeerimiskursuse TTL arvestustöö sooritamisel vähemalt 90% tulemusele on võimalik astuda eritingimusel Tartu Ülikooli Informaatika bakalaureuseõppesse 2022. a suvel. Kas arvestustöö järgmistel aastatel sisseastumisel arvesse läheb, ei ole praegu teada. Vastuvõtueeskirja korrigeeritakse igal aastal (tavaliselt novembris).

Vorm:

  • e-kursusena, mida toetavad kaugmentorid 

Täpsem info:

Kontakt: Marina Lepp (marina.lepp@ut.ee)