Digiohutus koolis

Kursus Digiohutus koolis I on mõeldud kõikidele neile õpetajatele ja koolijuhtidele, kes vajavad algteadmisi digiohutusest.

Kursuse eesmärk on omandada teadmised, oskused ja valmisolek kasutada ohutult digivahendeid oma õpetajatöös. Kursuse edukalt lõpetanu:

 • teab ja mõistab interneti kasutamisega seonduvaid riske ning oskab vastavas olukorras käituda;
 • haldab ja kaitseb oma digitaalset identiteet sh kasutades mitmeastmelist isikutuvastust, mõistab sotsiaalmeedia vms konto privaatsusseadete häälestamise vajadust;
 • omab ülevaadet seadmetega seotud turvariskidest;
 • rakendab esmaseid turvameetmeid oma arvuti ja nutiseadme kaitseks.

Kursus toimub 4. ja 18. novembril Zoomi vahendusel ning vahepeal veebipõhiselt. Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Interneti riskid
 • Digitaalne identiteet ja digiprofiil
 • Paroolide turvalisus
 • Autentimine
 • Küberkiusamine
 • Privaatsus internetis
 • Seadmete turvalisus
 • GDPR

Kursuse lõpetamiseks tuleb sooritada kõik kodutööd. Kursuse lõpetanud saavad digitunnistuse. Kursus on õpetajatele tasuta!

Kursust korraldavad:

 • Piret Luik, informaatika didaktika kaasprofessor, PhD (pedagoogika)
 • Tauno Palts, informaatika lektor, PhD (informaatika)
 • Merilin Säde, informaatika nooremlektor, MA (pedagoogika)
 • Kaspar Papli, programmeerija, MSc (informaatika)

Registreeruda kursusele saab kuni 1. novembrini lingil:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=69046&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Kursus toimub IT Akadeemia projekti “Informaatikaõpetajate väljaõpe Tartu Ülikoolis” toel.