Registreerumine, majutus

Registreerimine

Konverentsi osavõtumaks on 75 eurot.

Osavõtumaks katab muuhulgas kaks lõunasööki, reedeõhtuse banketi, tee- ja kohvipausid.

Osavõtu tühistamisel osalustasu ei tagastata.

Isikuandmete töötlemisega seotud info:

  1. Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika töörühm (edaspidi: korraldaja) töötleb isikuandmeid konverentsi korraldamiseks – st osalejatele korraldusliku info ja meeldetuletuste saatmiseks ja konverentsi järelkommunikatsiooniks.
  2. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele. Korraldaja säilitab konverentsi korraldamiseks kogutud isikuandmeid ühe aasta, et saata konverentsil osalenule kutse järgmisele informaatika õpetamise konverentsile.
  3. Korraldaja fotosalvestab kogu konverentsi. Fotod avaldatakse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi veebilehel ning informaatika didaktika töörühma veebilehel.
  4. Andmesubjekti õiguste kohta vaata lähemalt ülikooli andmekaitsetingimusi (p 11; https://www.ut.ee/et/andmekaitsetingimused).

Registreerimine konverentsile on lõppenud.

Majutus

Konverentsikorraldajad majutusküsimustega ei tegele. Reserveerimiseks palun pöörduge otse majutuskohtade poole.