Ettekanded konverentsidel ja seminaridel

2024

 • Informaatika õpetamise konverents, 18.-20. jaanuar 2024:
  • “Automaatselt kontrollitavate programmeerimisülesannete koostamine keskkonnas lahendus.ut.ee” (Kaspar Papli, Merilin Säde)
  • “Murelahendajate koostamine” (Piret Luik, Marina Lepp)
  • “Pythoni õpetamine III kooliastmes – ideest esimeste tundideni” (Reelika Suviste)
  • “Informaatika õpetamine Gustav Adolfi Gümnaasiumis: uus valikaine põhikoolis “Loogika, loovus ja programmeerimine”” (Kristi Salum)
  • “Seadmeta programmeerimine: liikudes progema” (Kristi Salum)
  • “Veebirakendus programmeerimise õppimiseks II ja III kooliastmes” (Marina Lepp)
  • “Pythoni kursuse ülesannetele automaatkontrollide loomise kogemus (lahendus.ut.ee)” (Tauno Palts)
  • “Rakendus plagiaadi kontrollimiseks Thonny logifailide põhjal” (Heidi Meier)
  • “Informaatikaviktoriin Kobras ja õpetajate motivatsioon sellega tegelemiseks” (Lidia Feklistova)
 • IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON2024), 8.-11. mai, Kos, Kreeka:
  • “A Model of Multiple Approaches to Learners’ Success in MOOCs: A Scoping Literature Review” (Piret Luik, Marili Rõõm, Marina Lepp)
  • “Reflecting on Simplification of the Creation and Maintenance of Automated Assessments for Programming Tasks” (Eerik Muuli, Marina Lepp, Tauno Palts, Kaspar Papli, Reimo Palm)
  • “Plagiarism Detection Tool Based on Programming Activity Logs” (Heidi Meier, Marina Lepp, Rene Kütt)
  • “Different Forms of Learning and Their Relationship With Learning Outcomes Based on an “Object-Oriented Programming” Course as an Example” (Marina Lepp, Carolin Kirotar)
  • “Teaching Informatics in Lower-Secondary Schools: Views of Informatics Teachers” (Riin Saadjärv, Piret Luik, Veronika Lehesaar )
  • “Gender Disparities in a Databases Course: Performance of Different Activities” (Piret Luik)

2023

 • Informaatika õpetamise konverents, 12.-14. jaanuar 2023:
  • “Millega tegeleb TÜ informaatika didaktika töörühm” (Piret Luik ja Marina Lepp)
  • “Digiloovtöö näidisprojektid keskkonnas Taiga” (Tauno Palts)
  • “Kuidas õppijate käitumismustrid programmeerimisel on seotud kontrolltöö tulemustega” (Heidi Meier)
  • “Programmeerimise üritused gümnaasiumile” (Tauno Palts)
  • “I kooliastme digiõpiku uuendamine” (Riin Saadjärv)
  • “II kooliastme digiõpiku uuendamine” (Riin Saadjärv)
  • “GAG uue arvutiteaduse-inseneeria õppesuuna arendamine” (Kristi Salum)
 • Konverents “Õppejõult õppejõule: määramatuse ilu õpetamisel”, 19. jaanuar 2023:
  • “Kas veebiõppes õppija saab sama häid õpitulemusi kui auditooriumis õppija?” (Piret Luik)
 • Innovatsiooni- ja inspiratsioonikonverents IT-haridus@2023, 16.-17. veebruar 2023:
  • “Informaatika õpetamine üldhariduskoolis” (Piret Luik, Marina Lepp, Riin Saadjärv ja Kristi Salum)
 • 17th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED2023), 6.-8. märts 2023, Valencia, Hispaania:
  • “Changes in teaching, the tools used, and academic performance due to distance learning” (Marina Lepp ja Piret Luik)
  • “‘Digital accelerator’ program for supporting the integration of digital technology in Estonia” (Piret Luik ja Kerli Požogina)
  • “Motivation to study computer science at university” (Reelika Suviste, Sarah Lannes ja Merilin Säde)
 • IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON2023), 1.-4. mai, Kuveit:
  • “Exploring Projects in a Python Programming MOOC for Young Learners” (Marina Lepp ja Carolin Kirotar)
  • “Helping Students With the Most Common Questions in an Introductory Databases Course” (Piret Luik ja Marina Lepp)
 • 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2023), 3.-5. juuli 2023, Palma de Mallorca, Hispaania:
  • “Learning materials containing multimedia: The experience of secondary school teachers in Estonia” (Lidia Feklistova ja Markus Herman Tiik)
 • Matemaatika- informaatikaõpetajate suvekool 2023 august:
  • “Murelahendajad” (Marina Lepp ja Piret Luik)
 • 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 18.–21. oktoober 2023, College Station, TX, USA:
  • “Clusters of Solvers’ Behavioral Patterns Based on Analysis of the Programming Process” (Heidi Meier)
 • 13th International Doctoral School on Education Research, 4.-8. detsember, Druskininkai, Leedu:
  • “Are learners the same in their behavioural engagement?” (Lidia Feklistova)

2022

 • Informaatika õpetamise konverents, 13.-15. jaanuar 2022:
  • “Informaatikaviktoriin Kobras” (Lidia Feklistova)
  • “Õpilaste digipädevusmudeli enesehindamise küsimustiku piloteerimine” (Piret Luik)
  • “Thonny logidest lähtuva tagasiside mõju programmeerimise kursuse arvestustöö tulemustele” (Heidi Meier)
  • “Programmeerimiskursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” projektide analüüs” (Marina Lepp)
  • “Automaatkontrollide loomise lihtsustamine ja programmeerimisülesannete kogu” (Eerik Muuli ja Marina Lepp)
  • “Informaatikaõpetajate praktikavõrgustikust ja koolitustest” (Reelika Suviste)
  • “Õppijate edu mõjutajad programmeerimise MOOCil” (Marili Rõõm)
  • “Eesti Informaatikahariduse strateegia” (Riin Saadjärv ja Rasmus Kits)
  • “Programmeerimise koolieksam” (Tauno Palts)
  • “Tulevikutegijad: tehnoloogiaharidus lasteaias” (Kristi Salum)
  • “Mida õpetada põhikooli informaatikas? Pilguheit ainekavasse” (Kristi Salum)
  • “Automaatkontrollide keskkond Lahendus” (Merilin Säde, Kaspar Papli)
 • Matemaatika- informaatikaõpetajate suvekool 2022 august:
  • “Kooliinformaatika uueneb – nihe digipädevuse õpetamisest raalmõtemise suunas” (Mart Laanpere, TLU; Tauno Palts, TU; Birgy Lorenz, EIÕPS/TalTech)
  • “Programmeerimise eksam” (Tauno Palts)
  • “IT suuna valikut mõjutavad tegurid põhikoolis ja gümnaasiumis” (Piret Luik ja Marina Lepp)
 • Lidia Feklistova ettekanne “Learners of an Introductory programming MOOCs: profiles, engagement patterns and performance” (“Sissejuhatava programmeerimise MOOCi õppijad: profiilid, kaasatuse mustrid ja õpisooritus”) rahvusvahelisel Erasmus+ projekti üritusel “Future Teachers Education: Computational Thinking and STEAM”, 31. mai – 1. juuni, 2022, Vilnius. 
 • Riin Saadjärv ettekanne “Teaching Computational Thinking and Programming at the Lower Secondary School: a Systematic Analysis” (“Raalmõtlemise ja programmeerimise õpetamine 3. kooliastmes: süstemaatiline sisuanalüüs”) Edulearn22 konverentsil Palmas juuni 2022. 
 • Marina Lepp ettekanne “Providing additional support in an introductory programming course” (“Täiendava toe pakkumine programmeerimise sissejuhatavas kursuses”) 2022. aasta märtsis EDUCON (IEEE Global Engineering Education Conference) konverentsil. 
 • Piret Luik ettekanne “Projekt “seemnega” või ilma?” 2022. aasta jaanuaris “Õppejõult õppejõule 2022: mis on ülikoolis õpetamise tuum” konverentsil.
 • Eerik Muuli ettekanne “Simplifying the creation and maintenance of automated assessments of programming tasks via Test Specific Language” (“Programmeerimisülesannete automaatkontrollide loomise ja haldamise lihtsustamine TSL-i abil”) 2022. aasta novembris ICEEL (“6th International Conference on Education and E-Learning”) konverentsil.

2021

 • Informaatika õpetamise konverents 2021. jaanuar:
  • “Kas küberkiusamisest räägitakse liiga palju? Üliõpilaste arvamused küberkiusamise teemast” (Piret Luik)
  • “Programmeerimise “käekiri” ja selle püsivus” (Heidi Meier)
  • “Automaatkontrollide keskkond Lahendus” (Merilin Säde, Kaspar Papli)
  • “Distantsõppe läbiviimine Discordis” (Tauno Palts)
  • “Programmeerimise projekti läbiviimine” (Tauno Palts)
  • “Murelahendajate kasutamine objektorienteeritud programmeerimise kursusel” (Marina Lepp)
  • “Väljalangemine programmeerimise MOOCidelt” (Marili Rõõm)
  • “Mis juhtub pärast MOOCe?” (Merilin Säde)
  • “Tartu Ülikooli viimase aasta tegemistest informaatikaõpetajate õpetamise ja kooliinformaatika vallas” (Reelika Suviste)
  • “Kuidas Progetiiger distantsõppe olukorraga kohanes ja sellest lähtuvalt tegevusi läbi viis” (Kristi Salum)
 • Matemaatika-informaatikaõpetajate suvekool 2021. august:
  • “Programmeerimiskursusest “Tehnoloogia tarbijast loojaks”” (Marina Lepp, Piret Luik ja Tauno Palts)
  • “Programmeerimise õpetajatele gümnaasiumis: uudised, arutelu ja võrgustiku loomine” (Tauno Palts)
  • “Gümnaasiumi informaatika andmebaaside lisamoodulid” (Tauno Palts ja Piret Luik)
  • “Õuesõpe ja programmeerimine” (Kristi Salum)
  • “Lahendus.ut.ee” (Merilin Säde),
  • “III kooliastme informaatika ja GINF viimastest arengutest” (Kristi Salum)
  • Paneeldiskussioonis informaatikast ja digipädevustest osales meie töörühma esindajana Tauno Palts
 • Reelika Suviste ettekanne “Forum Users’ Activity and The Role of Answer Persons in a Programming MOOC” (“Foorumi kasutajate aktiivsus ja vastajate roll vaba juurdepääsuga programmeerimise kursusel”) 2021. aasta märtsis INTED (International Technology, Education and Development Conference) konverentsil.
 • Eerik Muuli ettekanne “Automation of IT faculty work from the teaching staff perspective” (“IT teaduskonna töö automatiseerimine õppejõudude vaatenurgast”) 2021. aasta märtsis INTED (International Technology, Education and Development Conference) konverentsil.
 • Eerik Muuli ettekanne “Automation of assessment and feedback in IT teaching from the teaching staff perspective” (“Hindamise ja tagasisidestamise automatiseerimine IT õppes õppejõudude vaatenurgast”) 2021. aasta oktoobris FIE (IEEE Frontiers in Education Conference) konverentsil.
 • Heidi Meier ettekanne “Style features in the programming process which can help indicate plagiarism” (“Programmeerimise käekirja iseloomulikud jooned, mis aitavad tuvastada plagiaati”) 2021. aasta juunis HEAd’21 (7th International Conference on Higher Education Advances) konverentsil.
 • Kristi Salum ettekanne “Teaching informatics in upper secondary school – preparing students for the future” (“Informaatika õpetamine gümnaasiumis – õpilaste ettevalmistamine tulevikuks”) 2021. aasta novembris ICERI2021 (14th annual International Conference of Education, Research and Innovation) konverentsil.