Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõpe

Tartu Ülikoolis on võimalik matemaatika- ja informaatikaõpetajaks õppida matemaatika ja statistika instituudi ja arvutiteaduse instituudi ühisel magistriõppekaval “Matemaatika- ja informaatikaõpetaja”. Õppekaval omandatakse põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ning informaatika õpetamiseks vajalikud üld- ja ainedidaktilised ning erialased pädevused. Õppekava läbinu omandab matemaatika- ja informaatikaõpetaja eriala.

Rohkem informatsiooni matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava kohta on leitav ametlikult veebilehelt: https://ut.ee/et/oppekavad/matemaatika-ja-informaatikaopetaja