Programmeerimisest maalähedaselt õpetajatele

Õpetajatele mõeldud programmeerimise algkursus “Programmeerimisest maalähedaselt” algab 2. oktoobril. Kursus on õpetajatele ja tasuta, täielikult e-kujul ning varasem programmeerimiskogemus pole vajalik.

INFO:

MTAT.TK.006 Programmeerimisest maalähedaselt

Toimumisaeg 02.10.2023 – 29.10.2023
Maht: 26 akadeemilist tundi (26 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
Õppekeskkonna kirjeldus: Tegemist on Moodle’is (moodle.ut.ee) toimuva 100% e-kursusega.
Toimumise lisainfo:
Sissejuhatav programmeerimise kursus ainult ÕPETAJATELE.

Õppevorm: veebiõpe
Õppekeel:
eesti keel
Õppejõud: Tauno Palts (Tartu Ülikooli informaatika didaktika lektor, Tartu Tamme Gümnaasiumi programmeerimise õpetaja)

Hinnainfo: Tasuta sissejuhatav programmeerimiskursus õpetajatele.
Sihtrühm: Õpetajad
Maksimaalne osalejate arv: 64

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmeerimist ja sellega seonduvat neile, kel programmeerimisega varasemat kokkupuudet pole olnud.

Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • tunneb ära olulisemad programmeerimise konstruktsioonid programmeerimiskeeles Python kirjutatud lihtsas programmis;
  • oskab lihtsates programmilõikudes teha ülesandele vastavaid muudatusi;
  • oskab ülesandes toodud kirjelduse järgi koostada Pythoni programmi;
  • oskab leida seoseid programmeerimise ja erinevate eluliste ning kunstiliste nähtuste vahel ning julgeb neid teistele esitada;
  • on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi selle valdkonnaga rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Sisu:

  • Tutvumine programmeerimise põhimõistete ja konstruktsioonidega.
  • Algoritm. Programm. Muutuja. Andmetüübid. Valikulause. Tsükkel.
  • Alamprogrammid. Regulaaravaldis. Andmevahetus. Failid.
  • Programmeerimisega seotud näited erinevatest eluvaldkondadest. 26 Tauno Palts

Nõuded lõpetamiseks: Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded lahendada nõutud tasemel.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis: Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid: Automaatselt kontrollitavad programmeerimisülesanded, nädalatestid
Väljastatav dokument: Tunnistus

Täiendav info: Tauno Palts, tauno.palts@ut.ee

REGISTREERUMINE.

Registreerumise tähtaeg: 01.10.2023

Regisreerumise link:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=70528&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0