Õppijale

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. Loomulikult ei saa ühe 10-nädalase kursusega veel põhjalikku ettevalmistust, aga teatud esimesed sammud tehtud ikka. Kursuse edukas läbimine (sh arvestustöö edukas/suurepärane 90% sooritamine) annab võimaluse eritingimustel astuda Tartu ülikooli informaatika bakalaureuseõppesse.

Kursusel tuleb olla valmis

  • investeerima iganädalaselt aega ja energiat
  • tekste lugema 
  • iseseisvalt päris palju ülesandeid lahendama
  • vajadusel mentorilt abi küsima
  • tegema arvestustöö 

Kursusel saab osaleda 

  • osades koolides õpetajate/mentorite korraldatavate tundide ja/või konsultatsioonide toel
  • e-õppena, mida toetavad kaugmentorid 

Link õppija registreerumisele (toimumisele 13. aprill – 21. juuni 2020)

Kui valite, et olete õpilane, siis küsitakse kooli, klassi ja aineõpetajat. Kui koolis seda ainet ei toimu, siis võite panna õpetaja nimeks tühikud.

Link õppija eelregistreerumisele (toimumisele 7. sept – 15. nov 2020), mis ei kohusta hiljem osaleda, aga saab lisainformatsiooni.