Õppijale

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. Loomulikult ei saa ühe 10-nädalase kursusega veel põhjalikku ettevalmistust, aga teatud esimesed sammud tehtud ikka. Kursuse edukas läbimine (sh arvestustöö edukas/suurepärane 90% sooritamine) annab võimaluse eritingimustel astuda Tartu ülikooli informaatika bakalaureuseõppesse.

Kursusel tuleb olla valmis

  • investeerima iganädalaselt aega ja energiat
  • tekste lugema 
  • iseseisvalt päris palju ülesandeid lahendama
  • vajadusel mentorilt abi küsima
  • tegema arvestustöö 

Kursusel saab osaleda 

  • osades koolides õpetajate/mentorite korraldatavate tundide ja/või konsultatsioonide toel
  • e-õppena, mida toetavad kaugmentorid 

Link õppija registreerumisele (toimumisele 7. sept – 15. nov 2020). Kui registreerimisel valite, et olete õpilane, siis küsitakse kooli, klassi ja aineõpetajat. Kui koolis seda ainet ei toimu, siis võite panna õpetaja nimeks tühikud.