Õppijale

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. Loomulikult ei saa ühe 10-nädalase kursusega veel põhjalikku ettevalmistust, aga teatud esimesed sammud tehtud ikka. Kursuse edukas läbimine (sh arvestustöö edukas/suurepärane 90% sooritamine) annab võimaluse eritingimustel astuda Tartu ülikooli informaatika bakalaureuseõppesse (tingimusel, et laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti).

Kursusel tuleb olla valmis

  • investeerima iganädalaselt aega ja energiat
  • tekste lugema 
  • iseseisvalt päris palju ülesandeid lahendama
  • vajadusel mentorilt abi küsima
  • tegema arvestustöö 

Kursusel saab osaleda e-õppena, mida toetavad kaugmentorid.