Kursus “Programmeerimisest maalähedaselt”

Programmeerimisest maalähedaselt on veebikursus, mis sobib igaühele, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud, kuid soovib paotada ukse sellesse põnevasse maailma. See kursus avardab su silmaringi, paneb veidi proovile ning annab võimaluse sügavama huvi tekkimiseks. Tegu on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kõige populaarsema e-kursusega, kus on osalenud juba enam kui 12 000 inimest.

INFO:

Toimumisaeg: 9. september – 6. oktoober 2024.

Registreerumise tähtaeg: 21.08.2024

Registreerumise link:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=71254&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Maht: 26 akadeemilist tundi (26 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP. Igal nädalal umbes 5-6 tundi osalejale sobival ajal.

Õppekeskkonna kirjeldus: Tegemist on Moodle’is (moodle.ut.ee) toimuva 100% e-kursusega.

Õppevorm: veebiõpe

Õppekeel: eesti keel

Hind: Koolitust rahastatakse ESFi VÕTI toel.

Sihtrühm: Kursus on suunatud erinevas vanuses huvilistele, kellel puudub eelnev kokkupuude programmeerimisega.

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmeerimist ja sellega seonduvat neile, kel programmeerimisega varasemat kokkupuudet pole olnud.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija:

  • tunneb ära olulisemad programmeerimise konstruktsioonid programmeerimiskeeles Python kirjutatud lihtsas programmis;
  • oskab lihtsates programmilõikudes teha ülesandele vastavaid muudatusi;
  • oskab ülesandes toodud kirjelduse järgi koostada Pythoni programmi;
  • oskab leida seoseid programmeerimise ja erinevate eluliste ning kunstiliste nähtuste vahel ning julgeb neid teistele esitada;
  • on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi selle valdkonnaga rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Nõuded lõpetamiseks: Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded lahendada nõutud tasemel.

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis: Eristamata (arv, m.arv, mi)

Hindamismeetodid: Automaatselt kontrollitavad programmeerimisülesanded, nädalatestid

Väljastatav dokument: Tunnistus

Täiendav info: Marina Lepp, marina.lepp@ut.ee