Ajakava


Täpne ajakava 15. ja 16. jaanuari ettekannetega avaldatakse konverentsi veebilehel hiljemalt 11. jaanuaril.

Konverentsi ettekandeid ning töötubasid ei salvestata, seega puudub võimalus nende taasesitamiseks. Registreerimine konverentsile suletakse 13. jaanuaril kell 12.00. Pärast seda saadetakse Zoomi ruumide lingid kõikidele osalejatele (avalikult neid ei levitata). Hilisema registreerimise korral palun registreerige end läbi registreerimisvormi ja kirjutage ka aadressil reelika.suviste@ut.ee, siis saadame Teile info eraldi.

Neljapäev, 14. jaanuar 2021

16.00-19.00 55-minutilised e-töötoad

Selleks, et paremini ruume valida ja vajadusel töötubasid korrata, palume töötubadesse eelregistreeruda.

AegZoom 1Zoom 2Zoom 3
16.00-16.55Ekraanivideo tegemise tarkvara OBS Studio
(Heidi Meier)
Automaatkontrollide keskkond Lahendus
(Merilin Säde)
LEGO EV3 programmeerimine keskkonnas Makecode
(Aly Valvas)
17.00-17.55Distantsõppe läbiviimine Discordis
(Tauno Palts)
Informaatikaõpetajate tegevusuuringu võrgustik
(Mart Laanpere)
Arduino programmeerimine virtuaalselt Tinkercadis
(Alo Peets)
18.00-18.55Desmos ja Geogebra keskkondade kasutamine distantsõppel
(Sirje Pihlap)
TeaEdu4CT projekti õppematerjalide ja metoodika
(Mart Laanpere)
Koolirobotite programmeerimine keskkonnas Roberta Lab
(Triinu Grossmann)

Reede, 15. jaanuar 2021

10.00-11.00 Avamine. Kristi Vinter-Nemvalts (HTM), Signe Ambre (Harno), Varmo Vene (TÜ LT).

11.00-12.00 I plenaarettekanne. Jõhvi tehnoloogiakool. Kellele ja milleks. (Rainer Sternfeld)

12.00-13.00 Lõunapaus

13.00-14.30 Paralleelsessioonid

TeemaKoolieelne lasteasutusKõrgkoolÜldhariduskool
13.00 – 13.30Digiõpe rikastab ning muudab õppimise huvitavamaks! Tartu Lasteaed Poku kogemused ja mõtted robootikavahendite kasutamisest lasteaias (Mirjam Köster) Informaatikatudengite ajakasutus ja akadeemiline edasijõudmine (Mirjam Paales)Programmeerimise projekti läbiviimine (Tauno Palts)
13.30 – 14.00Digivahendite lõimimine lasteaia igapäeva tegevustesse (Kertu Abras ja Helena Falilejev)Programmeerimise “käekiri” ja selle püsivus (Heidi Meier)Valgusreostuse uuring ja teisi kaugseire
võimalusi informaatikas (Jonas Nahkor, Vahur Lell)
14.00 – 14.30Digitehnoloogia kasutamine laste arengu hindamisel (Anneli Mõtsmees)Murelahendajate kasutamine objektorienteeritud programmeerimise kursusel (Marina Lepp)Schoolaby õppehaldusplatvorm  (Jaak Laanpere)

14.30-15.30 II plenaarettekanne. Kuidas inspireerida tulevast arvutiteadlast (Sulev Reisberg)

15.30-16.30 Töörühmade tutvustus (Delta videotuur, isesõitev auto, robootikalabor).

Laupäev, 16. jaanuar 2021

10.00-11.00 III plenaarettekanne. Keeletehnoloogiast (Krista Liin).

11.00-11.10 Sirutuspaus

11.10-12.40 Paralleelsessioonid

TeemaHariduslikud erivajadusedDistantsõppe kogemusedMOOCid
11.10 – 11.40Hariduslike erivajadustega õppija digipädevus (Mari Tõnisson)Interaktiivse tahvli tarkvara ja graafikalaua kasutamine distantsõppes (Marika Anissimov)Väljalangemine programmeerimise MOOCidelt (Marili Rõõm)
11.40 – 12.10Digiõpikud lihtsustatud õppel lastele (Kristiina Paist)Kas videotunnid on I kooliastmes võimalikud (Ingrid Maavere ja Kadri Pajo)Tehisintellekti MOOC (Elena Sügis)
12.10 – 12.40Õuesõppe võimalused informaatikas (Kristiina Vaikmets)Google Classroom – üks virtuaalse klassiruumi võimalustest (Meeri Sild ja Siret Lahemaa)Mis juhtub pärast MOOCe? (Merilin Säde)

12.40-13.30 Lõunapaus

13.30-15.00 Paralleelsessioonid

DigiohutusRobootikaInformaatika õpetajate koolitamine
13.30 – 14.00Praktilise küberturvalisuse erikursus gümnaasiumile (veebruar 2021)
(Alo Peets)
Robootika Milremis. Nutikad robotid. Nutikad inimesed (Janek Press)Tartu Ülikooli viimase aasta tegemistest informaatikaõpetajate õpetamise ja kooliinformaatika vallas (Reelika Suviste)
14.00 – 14.30Digivahendite kasutamisega kaasnevad probleemid (Karin Täht)Virtuaalrobootika (Marika Reinmets)Tallinna Ülikooli informaatikaõpetajate õpetamisest (Mart Laanpere)
14.30 – 15.00Kas küberkiusamisest räägitakse liiga palju? Üliõpilaste arvamused küberkiusamise teemast
(Piret Luik)
Kuidas Progetiiger distantsõppe olukorraga kohanes ja sellest lähtuvalt tegevusi läbi viis (Kristi Salum)Informaatikat õpetavate õpetajate koolitusvajadus (Kristin Parve)

15.00-15.30 Lõpetamine