Üleriigilistes töörühmades panustamine

Piret Luik – Digipädevuse rakkerühma, Õpilaste digipädevusmudeli koostajate ekspertgrupi, Õpetajate digipädevusmudeli koostajate ekspertgrupi liige ja IT Akadeemia Kutsehariduse juhtrühma nõuandev liige

Piret Luik, Tauno Palts, Riin Saadjärv – Informaatika ainekava koostamise töögrupi liikmed

Kristi Salum – Informaatika ainekava koostamise töögrupi juht

Piret Luik, Kristi Salum – Tehnoloogia kompassi arendamise töörühma liikmed (2020 – 2021)

Lidia Feklistova – Informaatikaviktoriini Kobras töörühma liige

Riin Saadjärv, Tauno Palts, Piret Luik, Kristi Salum – Strateegia “Informaatikahariduse parendamine üldhariduskoolides” väljatöötamise töörühma liikmed

Kristi Salum – Eesti haridustehnoloogide juhatuse liige (2022 – )

Riin Saadjärv – EIÕPS juhatuse liige

Marina Lepp – “Paindlikud õpiteed õppijast lähtuva õppimise toetamiseks koolides“ (EDUflex) projekti juhtkomisjoni liige (2022 – )

Marina Lepp – Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu liige (2023 – )

Tauno Palts, Reelika Suviste – Informaatikaolümpiaadi korraldamise töörühma liikmed