Informaatika bakalaureuseõpe

Arvutiteaduse instituudis on bakalaureusetasemel võimalik õppida informaatikat.

Informaatika erialal omandatakse nii arvutiteaduse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused. Õpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, kuid samas leiab ka kõige nutikam olümpiaadikogemusega üliõpilane endale õppe­töö jooksul tõsiseid väljakutseid. Ained varieeruvad programmeerimiskeeltest tehisintellektini, matemaatikast keeletehnoloogiani.

Informaatika eriala lõpetajad on hinnatud eri rollides, nt tarkvaraarendaja, arhitekti või analüütikuna. IT-eriala vilistlasi vajatakse ka muudes valdkondades, kus just IT abil luuakse uusi läbimurdetehnoloogiaid.

Rohkem informatsiooni informaatika bakalaureuseõppekava kohta on leitav ametlikult veebilehelt: https://cs.ut.ee/et/sisu/sisseastumine