Ajakava


Neljapäev, 7. veebruar 2019

15.30-16.00 Registreerumine.

16.00-19.00 55-minutilised eeltöötoad.

Selleks, et paremini ruume valida ja vajadusel töötubasid korrata, palume töötubadesse eelregistreeruda.

Aeg Ruum 004 Ruum 003 Ruum 203  Ruum 202
16.00-16.55 H5P interaktiivsete küsimuste loomine (Mart Laanpere) Mobiilimängu loomine App Inventoriga
(Merilin Säde)
Uus küberkaitse õppematerjal gümnaasiumis
(Triin Muulmann, Tiia Sõmer)
MBot roboti programmeerimine
(Sirle Morozova, Kadri Sügis, Tauno Palts)
17.00-17.55 Animatsiooni tegemine Stop Motion Studio rakendusega. I kooliastme informaatika digiõpik
(Kristi Salum)
Kilpkonnagraafika Pythoniga algajatele
(Merilin Säde, Eno Tõnisson)
Praktiline infoturve. Privaatsus ja autentimine
(Tauno Palts, Omar Purik)
BBC Micro:bit robootika
(Marika Reinmets)
18.00-18.55 Scratchi uus versioon 3. II kooliastme informaatika digiõpik
(Tauno Palts)
Pilditöötlus keskkonnas Pixlr
(Epp Tohver, Aly Valvas)
Esitluste tegemine veebikeskkonnas Genially (Aveli Ladva, Hanna-Liisa Reponen) Robomatemaatika töötuba I/II kooliastmele (LEGO WeDo 2.0, Edison, LEGO EV3)
(Janika Leoste)

Reede, 8. veebruar 2019

9.30 Tervituskohv ja -tee. Ruum 122
10.00-12.00 Avamine. I plenaarettekanne. Ruum 111

10.00 Avamine Eno Tõnisson

Jaak Vilo (TÜ ATI)

Heli Aru-Chabilan (HITSA)

Andres Ääremaa (HTM)

10.30-11.00 Eno Tõnisson. Olukorrast informaatikaõppes. Miks selline konverents ja just nüüd?
11.00-12.00 Mart Laanpere. Informaatika õppekavade areng meil ja mujal

12.00-13.00 Lõuna Püssirohukeldris (Lossi 28)
13.00-15.00 Paralleelsessioonid

Aeg Ruum 111 Ruum 202 Ruum 206
13.00-13.25 Lego Boost (Leelo Ambos) Kooliinformaatika sisu ja vormi muutustrendid teistes riikides (Maia Lust) (slaidid) Õpilaste kogemused seoses infotehnoloogia õppimisega koolis ja motivatsioon edasisteks õpinguteks IT valdkonnas (uuringu senised tulemused) (Külli Kori)
13.30-13.55 Programmeerimisõpe ja väljakutsed arvutiõpetuses Kuressaare Gümnaasiumi näitel
(Madli-Maria Naulainen)
Miks ma õpin Pythonit, kui ma juba ladina keelt oskan? (Kerstin Kippar) IT firmad ja kooliinformaatika (Eno Tõnisson)
14.00-14.25 Andmete ja statistika õpetamisest koolis (Ülle Kikas) E-testimisest matemaatika õppeaine valguses (Piret Simmo) IT firmad ja kooliinformaatika (Eno Tõnisson)
14.30-14.55 Robomatemaatika – tehnoloogia lõiming ainetundi  õpilaste motivatsiooni tõstmiseks (Janika Leoste) (slaidid) Uue gümnaasiumi informaatika valikkursuse Programmeerimine piloteerimine (Tauno Palts) (slaidid) Programmeerimine – koolist karjäärini (Jaagup Kümmel)

15.30-18.00 Ekskursioonid IT-ettevõtetesse. Fortumo (16.00), Fujitsu, Guardtime, Nortal, Pipedrive, Playtech, Spark demo, Startup hub + Spark hub. Osadesse ettevõtetesse viib 15.20 buss, teistesse minnakse jalgsi.
Lõpuaeg on ligikaudne.

19.00-22.45 Bankett. Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis Toomemäel (Lossi 25)

Laupäev, 9. veebruar 2019

9.00-10.00 II plenaarettekanne. Ruum 111

9.00-10.00 Kristi Salum. Progetiiger. Eile, täna, homme

10.00-10.30 Kohv, tee. Ruum 122
10.30-12.00 Paralleelsessioonid

Aeg Ruum 403 Ruum 404 Ruum 405
10.30-10.55 Digiõppevaramu projekti õppematerjalidest
(Madli-Maria Naulainen)
Informaatika päästab füüsika? Aga füüsika informaatika? (Kaido Reivelt) Miks tullakse õppima MOOCile programmeerimist? (Piret Luik) (slaidid)
11.00-11.25 Informaatika II kooliastme digiõpiku Digimeedia osa koostamisest ja kasutamisest (Terttu Tammaru) Ümberpööratud klassiruumi mudel ja programmeerimine (Kersti Kivisoo) Digipöörde olevik ja tulevik koolis (Signe Ambre)
11.30-11.55 Digitaalne mäng õppetöös ja nüüdisaegse
õpikäsituse rakendamise praktilised lahendused (Leo Siiman) (slaidid)
Õpilaste kogemused seoses infotehnoloogia õppimisega koolis ja motivatsioon edasisteks õpinguteks IT valdkonnas (taust ja intervjuud) (Pille Õun) Digipöörde olevik ja tulevik koolis (Signe Ambre)

12.00-13.00 Lõuna Püssirohukeldris (Lossi 28)
13.00-14.30 Paralleelsessioonid

Aeg Ruum 403 Ruum 404 Ruum 405
13.00-13.25 Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? (Heidi Meier) (slaidid) Millised peaksid või võiksid olla informaatikaõpetaja IKT-alased üldteadmised? (Peeter Normak) Loovus ja mitmetasandilised ülesanded – kogemus robootika õpetamisel samaaegselt erineva tasemega õppuritele (Marika Reinmets) (slaidid)
13.30-13.55 Graafilise väljundiga programmeerimisülesannete automaatne hindamine (Eerik Muuli) (slaidid) Programmeerimisülesannete kogu “Programmeerime põhikooli matemaatika algoritme” (Rein Prank) (slaidid) Õpetamiskogemus värskelt valminud Võistlusprogrammeerimise õpiku põhjal (Jaagup Kippar) (slaidid)
14.00-14.25 Informaatikaõpetajate koolitus 1995-2006 TÜ arvutiteaduse instituudis (Tiina Lasn) (slaidid) Info kodeerimine (matemaatiline modelleerimine) (Meelis Pääro) Informaatikaolümpiaadist (Ahto Truu)

14.30-15.30 55-minutilised töötoad.

Aeg Ruum 004 Ruum 003 Ruum 203
14.30-15.30 Greenfoot- mänguline keskkond Java õpetamiseks (Jelizaveta Reitsakas) Digihügieeni õpetamine. II kooliastme informaatika digiõpik (Laine Aluoja) Digipädevustesti e-ülesanded ja õpilaste digipädevusmudel (Katariina Vainonen, Aimi Püüa)

15.30-16.00 Kohv, tee. Ruum 122
16.00-17.00 III plenaarettekanne. Ruum 111

16.00-16.30 Reelika Suviste. Informaatikaõpetajate koolitamine Tartu Ülikoolis
16.30-17.00 Mart Laanpere, Hans Põldoja. Informaatikaõpetajate koolitamine Tallinna Ülikoolis

17.05 Ringkäik Liivi 2 õppehoones ja arvutimuuseumis. Kogunemine fuajees

Pühapäev, 10. veebruar 2019

9.00-10.00 IV plenaarettekanne. Ruum 111

9.00-10.00 Marina Lepp, Eno Tõnisson. Programmeerimise MOOC-id Tartu Ülikoolis

10.00-10.30 Kohv, tee. Ruum 122
10.30-12.00 Paralleelsessioonid

Aeg Ruum 403 Ruum 404
10.30-10.55 Osalejate taustaandmete mõjutustest programmeerimise MOOC-i kursuse läbimisel (Getriin Aaviste) Sphero SPRK+ integreerimine I kooliastmesse (Marjo Toomik)
11.00-11.25 Automaatkontrollist programmeerimisülesannete hindamisel (Merilin Säde) Informaatikaviktoriin Kobras (Lidia Feklistova) (slaidid)
11.30-11.55
Koolilapstest üliõpilasiks: oskused, mis on õpitavad (Mirjam Paales)
Informaatikaõpetajate ümberõppeprogrammi tutvustus (Eno Tõnisson)

12.00-13.00 V plenaarettekanne. Lõpetamine. Ruum 111

12.00-13.00 Eno Tõnisson. Mis saab edasi?