Pakutavad teemad

Siin on hulk programmeerimise õpetamise ja õppimise uurimise teemasid ja juhendajaid:

* Tärniga lõppevad teemad pole enam saadaval.

 • Tüdrukute raskused ja edasijõudmine kursusel “Objektorienteeritud programmeerimine” (Marina Lepp)
 • Programmeerimise MOOCide silmaringimaterjalide uuendamine (Marina Lepp)
 • Kursuse “Objektorienteeritud programmeerimine” projektide analüüs (Marina Lepp)
 • Andmebaaside kursuse projektide analüüs (Piret Luik) *
 • Andmebaaside kursusele murelahendajate koostamine ja nende kasutamise analüüs (Piret Luik) *
 • Andmebaaside kursusele videomaterjalide ja ülesannete koostamine (Piret Luik) *
 • Informaatika õpetamine I-II kooliastmes – teemad, vahendid (Piret Luik, kommentaar: vajab teadmisi haridussüsteemist ja didaktikast)
 • Digiohutuse õpetamine koolis (Piret Luik, kommentaar: vajab teadmisi haridussüsteemist ja didaktikast)
 • eTwinning informaatikas (Piret Luik, kommentaar: vajab teadmisi haridussüsteemist, didaktikast ja eTwinningust)
 • Programmeerimisülesannete ja murelahendajate koostamine kursuse “Introduction to Programming II” jaoks (Reelika Suviste) *
 • Informaatika õpetamine II-III kooliastmes (õppematerjalide loomine, vahendite kasutamine – täpsem teema sõltub üliõpilase kogemusest ja huvist) (Reelika Suviste)
 • Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimise alused II” uus ülesannete kogu (Heidi Meier)
 • Interaktiivse õpiku loomine (Lidia Feklistova)*
 • Graafikalaua (ja teiste vahendite) kasutamine õppetöös (Marili Rõõm)
 • Programmeerimise MOOCi katkestajad (Marili Rõõm) *
 • Andmebaaside kursuselt väljalangemine (Marili Rõõm)
 • Gümnaasiumile Pythoni mängude programmeerimise moodul PyGame’iga (Tauno Palts) *
 • Ülikooli kursuse “Programmeerimine” testide uuendamine (Tauno Palts ja Reimo Palm) *
 • Ülikooli kursuse “Programmeerimine” ülesannete üleviimine keskkonda lahendus.ut.ee (Tauno Palts) *
 • Gümnaasiumile Pythoni pildituvastuse programmeerimise mooduli loomine OpenCV-ga (Tauno Palts) *
 • Pythoni kursus III kooliastmele (Tauno Palts ja Riin Saadjärv) *
 • Gümnaasiumi Pythoni programmeerimise interaktiivsete töölehtede loomine (Tauno Palts) *
 • Ülikooli kursuse “Programmeerimine” vestlusagendi treenimine (Reimo Palm ja Tauno Palts)
 • Õppijate tulemuste ennustamise tööriist (Reimo Palm)
 • Harjutustestide tulemuste analüsaator (Reimo Palm)
 • Programmeerimisülesannete andmebaas (Reimo Palm) *
 • Tekstülesannete lahendamise keskkond. Prototüüp (Rein Prank)
 • Arvutialgebra kasutamise viiside väljatöötamine hulkliikmete tegurdamise ülesannete jaoks põhikoolis (Rein Prank)