Pakutavad teemad

Siin on hulk programmeerimise õpetamise ja õppimise uurimise teemasid ja juhendajaid:

 • Sissejuhatus andmebaaside kursusele praktikumide juhendmaterjalide koostamine (Piret Luik)
 • Andmebaaside kursuse projektide analüüs (Piret Luik)
 • Informaatika õpetamine I-II kooliastmes – teemad, vahendid (Piret Luik)
 • Digiohutuse õpetamine koolis (Piret Luik)
 • Sissejuhatus andmebaaside kursusele murelahendajate koostamine (Piret Luik ja Marina Lepp)*
 • Distantsõpe (kasutatud lahendused, võimalused, hinnangud toimetulekule jms) (Piret Luik ja Marina Lepp)*
 • Lisamaterjalide (nt enesekontrolli küsimuste) koostamine kursuse “Objektorienteeritud programmeerimine” jaoks (Marina Lepp)*
 • Lisamaterjalide (nt ülesannete, murelahendajate) koostamine kursuse “Introduction to Programming” jaoks (Marina Lepp ja Reelika Suviste)*
 • Informaatika õpetamine erinevates kooliastmetes (Reelika Suviste)*
 • Hoiakud matemaatikast ning nende seosed programmeerimise algkursusel osalemisega (Reelika Suviste)*
 • Ettevõtlusõppe rakendamise võimalused informaatikaõppes – III ja IV kooliaste (Reelika Suviste)
 • Informaatika üliõpilaste sisseastumise motivatsioon (Reelika Suviste ja Merilin Säde)*
 • Ülikooli kursuse “Programmeerimine” kontrolltööde analüüs (Tauno Palts) *
 • Ülikooli kursuse “Programmeerimine” objektorienteeritud programmeerimise materjalide loomine (Tauno Palts) *
 • Gümnaasiumi kursuse “Tarkvaraarendus” Pythoni riistvaramooduli koostamine Raspberry Pi-ga (Tauno Palts) *
 • Programmeerimise koolieksami koostamine (Tauno Palts) *
 • Osalejate edenemise uurimine kursusel “Programmeerimisest maalähedaselt” (Tauno Palts) *
 • Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimise alused” uus ülesannete kogu (Heidi Meier) *
 • Rakenduse loomine informaatikaviktoriini Kobras jaoks (Lidia Feklistova) *
 • Informaatikaviktoriini Kobras osalejate analüüs (Lidia Feklistova) *
 • Multimeedia kasutamine koolitundides (Lidia Feklistova) *
 • Raamistiku Vue.js õppematerjalid (Lidia Feklistova) *
 • Graafikalaua (ja teiste vahendite) kasutamine õppetöös (Marili Rõõm)
 • Programmeerimise MOOCidel osalejate võrdlus lähtudes nende eesmärgist kursusel (Marili Rõõm)
 • Programmeerimise kursuse jaoks materjalide koostamine (Reimo Palm)
 • Programmeerimise nädalatestide vastuste analüüs (Reimo Palm)
 • Programmide automaattestide kasutusuuring (Reimo Palm)
 • Loogikavalemite teisendamisredaktor (Reimo Palm)
 • Tekstülesannete lahendamise keskkond. Prototüüp (Rein Prank)
 • Arvutialgebra kasutamise viiside väljatöötamine hulkliikmete tegurdamise ülesannete jaoks põhikoolis (Rein Prank)

* Teema pole enam saadaval.