Pakutavad teemad

Siin on hulk programmeerimise õpetamise ja õppimise uurimise teemasid ja juhendajaid:

* Tärniga lõppevad teemad pole enam saadaval.

 • Tüdrukute raskused ja edasijõudmine kursusel “Objektorienteeritud programmeerimine” (Marina Lepp) *
 • Programmeerimise MOOCide silmaringimaterjalide uuendamine (Marina Lepp) *
 • Kursuse “Objektorienteeritud programmeerimine” rühmatööde analüüs (Marina Lepp) *
 • Andmebaaside kursusele PostgreSQLi logifailide analüsaatori loomine (Piret Luik) *
 • Andmebaaside kursuse Moodle ja Panopto logifailide analüüs ja tegevuste seos õpitulemustega (Piret Luik) *
 • Andmebaaside kursuse õpitulemuste analüüs erinevates aspektides (erinevad hinnatavad osad, erinevad õppijate rühmad) (Piret Luik) *
 • Informaatika õpetamine I-II kooliastmes – teemad, vahendid, õppematerjalid ehk siis täpsem teema sõltub õppekavast (Piret Luik, kommentaar: vajab teadmisi haridussüsteemist ja didaktikast)
 • eTwinning informaatikas (Piret Luik, kommentaar: vajab teadmisi haridussüsteemist, didaktikast ja eTwinningust) *
 • Informaatika õpetamine II-III kooliastmes (õppematerjalide loomine, vahendite kasutamine – täpsem teema sõltub üliõpilase kogemusest ja huvist) (Reelika Suviste, Riin Saadjärv, Kristi Salum)
 • Informaatika õpetamine gümnaasiumis (õppematerjalide loomine, vahendite kasutamine – täpsem teema sõltub üliõpilase kogemusest ja huvist) (Kristi Salum)
 • Videod programmeerimise algkursusele (ingliskeelne kursus) (Reelika Suviste)
 • Automaatkontrolli õpetajamaterjal Lahenduse jaoks (Reelika Suviste, Merilin Säde)
 • Lahenduse keskkonna kasutajakogemus programmeerimise algkursusel (Reelika Suviste, Merilin Säde)*
 • Automaatkontrollide loomine programmeerimise algkursuse harjutusülesannetele (Reelika Suviste) *
 • Lugemismaterjali ja enesetesti ülesannete koostamine programmeerimise algkursusele “Introduction to Programming” (Reelika Suviste) *
 • Enesekontrollitestide uuendamine programmeerimise algkursusele “Introduction to Programming” (Reelika Suviste) *
 • Raalmõtlemise põhimõtete tutvustamine üldhariduskoolides (Riin Saadjärv)
 • Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimise alused II” ülesannete ja murelahendajate loomine (Heidi Meier) *
 • Kursuse “Veebilehtede loomine” õppematerjalide uuendamine (Lidia Feklistova) *
 • Kursuse “Veebilehtede loomine edasijõudnutele” õppematerjalide uuendamine (Lidia Feklistova) *
 • Veebisaidi loomine X firmale (Lidia Feklistova) *
 • Informaatikaviktoriini Kobras tulemuste analüüs (Lidia Feklistova) *
 • Tudengiprogrammide automaatkontroll programmeerimise kursustes (Reimo Palm)
 • Tudengiprogrammide plagiaadikontroll programmeerimise kursustes (Reimo Palm)
 • Programmeerimise kodutööde tüüpvigade analüüs (Reimo Palm)