Pakutavad teemad

Siin on hulk programmeerimise õpetamise ja õppimise uurimise teemasid ja juhendajaid:

 • Programmeerimise MOOCidega seotud lõputööd (Piret Luik, Marina Lepp, Reelika Suviste, Merilin Säde, Lidia Feklistova, Heidi Meier, Eno Tõnisson, …)
 • Thonny logid (Heidi Meier)
 • Informaatikaviktoriin Kobras (Lidia Feklistova, Ljubov Jaanuska)
 • Andmebaaside kursuse õppematerjalide analüüs ja koostamine (Piret Luik)
 • Andmebaaside õpetamine gümnaasiumis (Piret Luik)
 • Erinevatest kooliastmetes kasutatavad erinevat liiki õppematerjalid (Piret Luik)
 • Facebooki rühma “Koduõppe tehnoloogia abil” postituste analüüs (Piret Luik ja Marina Lepp)
 • Distantsõpe eriolukorras (kasutatud lahendused, võimalused, hinnangud toimetulekule jms) (Piret Luik ja Marina Lepp)
 • Lisamaterjalide (nt enesekontrolli küsimuste) koostamine kursuse “Objektorienteeritud programmeerimine” jaoks (Marina Lepp)
 • Informaatika õpetamine erinevates kooliastmetes (Reelika Suviste)
 • Õppevideod informaatika tundidest koolis I-III kooliaste (Reelika Suviste)
 • Programmeerimise kursuse jaoks materjalide koostamine (Reimo Palm)
 • Üliõpilaste programmide sarnasuse/otstarbekuse hindaja (Reimo Palm)
 • Vestlusagent-abistaja programmeerimise algkursuse jaoks (Reimo Palm)
 • Tekstülesannete lahendamise keskkond. Prototüüp (Rein Prank)
 • Arvutialgebra kasutamise viiside väljatöötamine hulkliikmete tegurdamise ülesannete jaoks põhikoolis (Rein Prank)