Pakutavad teemad

Siin on hulk programmeerimise õpetamise ja õppimise uurimise teemasid ja juhendajaid:

 • Programmeerimise MOOCidega seotud lõputööd (Marina Lepp, Piret Luik, Tauno Palts, Reelika Suviste, Merilin Säde, Lidia Feklistova, Heidi Meier, (Eno Tõnisson), …
 • Murelahendajad aines Objektorienteeritud programmeerimine (Marina Lepp)
 • Thonny logid (Heidi Meier)
 • Informaatikaviktoriin Kobras, ülesannetekogu (Lidia Feklistova, Ljubov Jaanuska)
 • Interaktiivse õpiku loomine (Lidia Feklistova)
 • Andmebaaside aine arendamine (Piret Luik)
 • Interaktiivsete õppematerjalide analüüs (Piret Luik)
 • Programmeerimise õpetamise uurimine gümnaasiumis (Tauno Palts)
 • Visuaalsed programmeerimiskeeled (Tauno Palts)
 • Universaalsed robootikaülesanded (Tauno Palts)
 • Programmeerimine ja robootika erinevates õppeainetes (Tauno Palts)
 • Ülevaade programmeerimise õpetamise meetoditest ja praktikatest (Reimo Palm)
 • Programmeerimise kursuse jaoks õppematerjalide koostamine (Reimo Palm)
 • Programmeerimise kursuse tagasiside analüüs (Reimo Palm)
 • Tekstülesannete lahendamise keskkond. Prototüüp (Rein Prank)
 • Arvutialgebra kasutamise viiside väljatöötamine hulkliikmete tegurdamise ülesannete jaoks põhikoolis (Rein Prank)
 • Irene-Angelica Chounta teemad