Toetajad

Konverentsi toetavad

  • HITSA IT Akadeemia programmi kaudu
  • Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Kui tahate konverentsi toetada, siis saate nime siia ka!