Tehtud lõputööd

Informaatika didaktika töörühma liikmetega on seotud järgmised juba kaitstud magistritööd:

ja bakalaureusetööd: