MOOCid

Arvutiteaduse instituudi MOOCide nimekiri ja info on leitav veebilehelt https://mooc.ee/

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika töörühm korraldas erinevaid programmeerimise kursusi. Tabelis on toodud kolme vaba ligipääsuga veebikursuse (MOOCi) mõned olulisemad aspektid.

  Programmeerimisest maalähedaselt Programmeerimise alused Programmeerimise alused II
Sihtrühm Inimesed, kel puudub eelnev kokkupuude programmeerimisega. Kursus on mõeldud erinevas vanuses inimestele. Õppijad, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene. Kasuks tuleb kursuse “Programmeerimisest maalähedaselt” läbimine, aga seda saab korvata kõrge motivatsiooni ja innuka õppimisega. Kursus eeldab programmeerimisteadmisi vähemalt kursuse “Programmeerimise alused” mahus.
Maht 1 EAP (26h) 3 EAP (78h) 3 EAP (78h)
Nädalaid 4 8 8
Keskmiselt  nädalas 5h 8-9h 8-9h
Sisu Käsitletakse järgmisi teemasid

 

 • algoritm,
 • programm,
 • muutuja,
 • andmetüübid,
 • tingimuslause,
 • tsükkel,
 • alamprogrammid,
 • regulaaravaldis,
 • andmevahetus,
 • failid.

Programmeerimisega seotud näited erinevatest eluvaldkondadest.

Lisaks kursuse “Programmeerimisest maalähedaselt” teemade tunduvalt sügavamale käsitlusele tutvustatakse ka

 

 • järjendeid,
 • kasutajaliideseid ja graafikat.
Pärast kordamist on teemadeks

 

 • kahemõõtmeline järjend,
 • kahekordne tsükkel,
 • andmestruktuurid,
 • viitamine ja muteerimine,
 • andmetöötlus mooduliga pandas,
 • rekursioon

Kursuse lõpuks projekt.

 

Tavapärane kohustuslike ülesannete arv nädalas 2 ülesannet ja nädala lõputest 4 ülesannet ja nädala lõputest 4 ülesannet ja nädala lõputest
Arvestus Lahendatud peavad olema kõik kohustuslikud ülesanded-testid Lahendatud peavad olema kõik kohustuslikud ülesanded-testid Lahendatud peavad olema kõik kohustuslikud ülesanded-testid
Senised toimumised
 • 1. detsember – 28. detsember 2014
 • 9. märts – 5. aprill 2015
 • 5. oktoober – 1. november 2015
 • 7. märts – 3. aprill 2016
 • 10. oktoober – 7. november 2016
 • 6. märts – 2. aprill 2017
 • 11. september – 8. oktoober 2017
 • 16. aprill – 13. mai 2018
 • 10. september – 7. oktoober 2018
 • 8. aprill – 5. mai 2019
 • 31. jaanuar – 27. veebruar 2022
 • 12. september – 9. oktoober 2022
 • 30. jaanuar – 26. veebruar 2023
 • 11. jaanuar – 6. märts 2016
 • 28. märts – 22. mai 2016
 • 16. jaanuar – 12. märts 2017 (gümnaasiumivanuses õpilastele)
 • 17. jaanuar – 12. märts 2017 (mitteõpilastele)
 • 16. oktoober – 10. detsember 2017 (gümnaasiumivanuses õpilastele)
 • 17. oktoober – 10. detsember 2017 (mitteõpilastele)
 • 15. oktoober – 9. detsember 2018
 • 17. oktoober – 11. detsember 2022
 • 3. aprill 2017 – 28. mai 2017
 • 15. jaanuar – 11. märts 2018
 • 15. jaanuar – 11. märts 2019
 • 27. veebruar – 23. aprill 2023
Osalejaid 32 + 638 + 1534 + 1430 + 1792 + 1018 + 2247 + 842 + 1307 + 1038 + 140 + 87 + 81 = 12186 295 + 1770 + 274 + 1554 + 200 + 1518 + 1571 + 49 = 7231  945 + 1047 + 745 + 16 = 2753
Lõpetajaid 21 + 411 + 1010 + 885 + 1138 + 654 + 1400 + 468 + 773 + 606 + 111 + 64 + 63 = 7604 145 + 970 + 134 + 855 + 89 + 947 + 844 + 36 = 4020  306 + 334 + 253 + 7 = 900

Kontakt: Marina Lepp (marina.lepp@ut.ee