Programmeerimisülesannete kogu. Programmeerime endale Lahendaja

Dotsent Rein Prank koostas programmeerimise ülesannete kogu, kus ülesanded on põhikooli matemaatika teemadel. Enamiku ülesannete lahendamiseks on vajalik programmeerimisoskus tavalise algkursuse ulatuses, aga teemade algustes on ka ülesandeid, mida saab algkursuses kasutada. Matemaatikaülesannete lahendamine programmeerides avab lahendajale paremini nende ülesannete matemaatilist sisu, samas arendades ka programmeerimisoskust.

Ülesannete kogu nimeks on Programmeerime endale Lahendaja. Lahendaja all mõeldakse programmi, mis suudab matemaatikaülesannet (eelistatavalt sammukaupa) lahendada.

Programmeerime_endale_Lahendaja

Lahenduste failis on 16 ülesande lahendused Pythonis. Raskemate ülesannete lahendusi nende hulgas pole, pigem on need vajalike tehniliste vahendite demod. Vastava ülesande juures on viidatud programmi faili nimele. Kaasas on ka iga lahenduse jaoks sisendfaili näide.

Lahendused

Ülesannetekogu saab kasutada nii matemaatika- kui ka programmeerimistundides nii põhikoolis ja gümnaasiumis kui ka ülikoolides. Oluline koht on sel ka õpetajakoolituses.

Ülesannete kogu on koostatud HITSA IT Akadeemia projekti “Informaatikaõpetajate väljaõpe Tartu Ülikoolis” raames.