Programmeerimise ja tarkvaraarenduse digiõpikud gümnaasiumile

Programmeerimise digiõpik

Kursus “Programmeerimine” on gümnaasiumi informaatika ainekava üks osa. Kursusel saavad õpilased programmeerimise algoskused. Eelnevat kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata.

Sissejuhatavas osas tutvume peamiste programmeerimist puudutavate mõistetega: algoritm, programm, andmetüüp, muutuja.

Programmeerimise digiõpik asub aadressil https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/

Tarkvaraarenduse digiõpik

Kursus “Tarkvaraarendus” on samuti gümnaasiumi informaatika ainekava üks osa. Kursusel eeldab programmeerimisoskust kursuse “Programmeerimine” ulatuses.

Tarkvaraarenduse kursus koosneb tinglikult kahest osast. Ühelt poolt tegeldakse klassikaliste programmeerimisteemadega: kahemõõtmeline järjend, kahekordne tsükkel, erinevad teised andmestruktuurid. Teiselt poolt on kavas tarkvara arendamise osa, milles saab esmaülevaate n-ö tööstuslikust tarkvaraarendamisest, aga tuleb ka ise tarkvararakenduse prototüüp luua. Mõlemad osad on eraldi loogilises järjekorras. Küll aga ei pea programmeerimise osa täies mahus enne tarkvaraarenduse osa käsitlema.

Tarkvaraarenduse digiõpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/

Tarkvaraarenduse õpiku lisamoodulid

Tarkvaraarenduse õpikule/kursusele täienduseks on loomisel tarkvaraarenduse lisamoodulid „Veebirakenduse loomine“, „Andmete analüüs ja visualiseerimine“ ja „Graafilise kasutajaliidese loomine“.