Ekskursioonid

Ekskursioonide käigus on võimalik külastada Deltas olevaid laboreid ja keskusi (arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor, värkvõrgu labor, neuroturunduse labor, digilabor, teadusarvutuste keskus, isejuhtivate sõidukite labor, Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus). Ühe labori külastus kestab umbes 30 minutit. Külastused toimuvad algusega kell 16.00 (mõned kell 16.30) ja kell 17.00 (st iga osaleja saab külastada 2 (või isegi 3) laborit-keskust). Palun tutvuge laborite-keskuste kirjeldustega, et konverentsil saaksite huvitavamad välja valida. Toimub ka Delta maja ekskursioon.

Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor (II korrus, ruum 2007). AGVR labor pakub asjast huvitatud üliõpilastele võimalust õppida ja töötada arvutigraafika lahendustega, mille tegemiseks on vaja head arvutit. Sellised lahendused on näiteks arvutimängud ja virtuaalreaalsuse (VR) rakendused. Nende valdkondade õppimiseks pakume üliõpilastele mitmeid ainekursuseid ja tuge. Üliõpilastele kasutamiseks on mitmed uued VR seadmed. Pool laborist on mõeldud demo alaks, kus üliõpilase oma valmistatud projekte suuremale publikule näitavad või kus on esitlused VR-ist ja selle kogemisest huvitatud külalistele.

Värkvõrgu labor (II korrus, ruum 2018). Värkvõrgu labor tegeleb Asjade Interneti ehk Värkvõrgu mõiste, probleemide ja võimaluste tutvustamisega. Sealhulgas Targa Linna või Targa Koduga seonduvad lahendused (nagu SmartEnCity projekt), kus võtmeküsimusteks on efektiivne toimetulek suure hulga andmete ja seadmetega, keskkonnasäästlikkus ning efektiivne ressursikasutus. Nutikad rakendused näiteks personaalmeditsiinis peavad lisaks tagama ka turvalisuse isiklike andmete vahendamisel. Peale üldisele valdkonna tutvustamisele on värkvõrgu labori eesmärgiks ka mobiili- ja pilvearvutuse teadusrühma töö nähtavaks tegemine ning Värkvõrgu testkeskkonna pakkumine tudengitele ning teistele teadlastele. Laboris on hulk infrastuktuuri – asjade interneti arenduskomplektid (Arduino, Raspberry Pi jms), erinevad nutikodu seadmed, nutitelefonid, IP-kaamerad, mida tudengid projektides ja lõputöödes ning TÜ teadlased töös kasutada saavad. Siinkohal on labor palju tuge saanud oma partnerilt, Telialt. 

Neuroturunduse labor (II korrus, ruum 2012). Neuroturunduse labor analüüsib igapäevaselt kümnete ettevõtete turundusmaterjale, olgu need siis veebilehed, pakendid, tele- või printreklaamid. Tegu on valdkonnaga, kus teadusuuringud ja nende praktiline väljund on tihedamalt seotud kui kusagil mujal. Võime täna julgelt öelda, et meil on Baltikumi parimate võimalustega pilgujälgimise labor – saame väga täpselt jälgida inimeste pilgu liikumist nii arvuti- ja nutiseadme ekraanil kui ka füüsilises ja virtuaalses keskkonnas.Lisaks on meil võimekus mõõta inimeste emotsioone ja aktivatsioonitaset ning kombineerida neid andmeid pilgujälgimise andmetega, mis loob suurepärase võimaluse testida  ja optimeerida väga erinevaid stiimuleid ja keskkondi.

Digilabor (II korrus, ruum 2025). Digilabori eesmärgiks on pakkuda võimalust päriselt kätega tööd teha. See on sisuliselt töökoda, kus saab tegeleda nii metalli kui puidutöödega. Robootikaga on tihedalt seotud mehhatroonika – kõikvõimalikud mehhaanilised lahendused.

Teadusarvutuste keskuse serveriruum (II korrus, ruumi 2002 klaasseina juures). Põhilised kasutajad: geenivaramu, bioinformaatika ja personaalmeditsiin, masinõpe ja keeleteadlased, kliima modelleerimine, keemia- ja materjaliteadus. Teadusarvutustekeskus juhib Eesti Teaduspilve arendamist ja Eesti HPC keskuste koostööd (ETAIS). Lisaks on tihe koostöö põhjamaadega nii arvutusressursside (NeiC) kui avaandmete – EOSC-Nordic raames. 2019. aastast alates olema osaline ka LUMI konsortsiumis. Tegu on Baltikumi suurima teadusarvutustekeskusega, kus on 26000 tuuma – 14000 pilves ja 12000 HPC, 10PB kettamahtu ja 20PB linti, 26 töötajat, sertifitseeritud vastavalt ISKE M nõuetele – sama mis retseptikeskus, serveriruumi võimsus 250kw ehk umbes 40 kodusauna.

Isejuhtivate sõidukite labor (külastus toimub Delta all ADL auto garaažis). Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi isejuhtivate sõidukite laboris tegeletakse isejuhtivate süsteemide tehnoloogiate uurimise ja arendamisega. Oma laboris keskendume eelkõige isejuhtivate sõidukite tarkvaralisele poolele, mitte niivõrd riistvara (nt sensorid) väljatöötamisele või testimisele.

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (külastus toimub Delta demoruumis (I korrus, ruum 1030)). Tugikeskus TÜ teadlastele ettevõtetega koostöö tegemiseks. EIKi kolm olulist funktsiooni on: 

  • TÜ partnerlusprogramm – hoiame ettevõtetega häid suhteid ja leiame neile võimalused TÜst vajalike teenuste tellimiseks. Vahendame ettevõtjate huvisid.
  • Intellektuaalomandi kaitsmine – Teadustöö käigus loodav kommertspotentsiaaliga teadmine formuleerub meie abil patentideks või saab muul moel kaitstud lahendusteks. – TÜl on hetkel 64 patenti ja patenditaotlust.
  • Ülikooli hargettevõtete programm. Aitame teadlastel ja üliõpilastel luua ja edukalt turule viia oma ettevõtteid. Fookuses on TÜ intellektuaalomandil baseeruvate toodete ja teenuste arendamine.
Ekskursioonid 14.01 kell 16.00Ekskursioonid 14.01 kell 16.30 Ekskursioonid 14.01 kell 17.00
Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor (kuni 5 in)Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor (kuni 5 in)Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor (kell 17.00 kuni 5 in, kell 17.30 kuni 5 in)
Värkvõrgu labor (kuni 10 in)
Neuroturunduse labor (kuni 10 in)Neuroturunduse labor (kuni 10 in)
Digilabor (kuni 10 in) Digilabor (kuni 10 in)
Teadusarvutuste keskus (kuni 20 in)
Isejuhtivate sõidukite labor (kuni 15 in)
Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (kuni 10 in)
Delta maja ekskursioon (kuni 15 in)Delta maja ekskursioon (kuni 15 in)