Programmeerimise sisseastumiseksami ettevalmistuskursus

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi Tartu Ülikooli programmeerimise sisseastumiseksami (https://didaktika.cs.ut.ee/progeksam/) sooritamiseks juunis 2024.

Toimumisaeg: 20. november 2023 – 30. aprill 2024.

Maht: Ligikaudu 156 tundi (156 tundi iseseisvat tööd), 6 EAP. Igal nädalal umbes 7-8 tundi osalejale sobival ajal.

Registreerumise tähtaeg: 17.11.2023

Regisreerumise link:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=70639&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Õppekeskkonna kirjeldus: Tegemist on Moodle’is (moodle.ut.ee) toimuva 100% e-kursusega.

Õppevorm: veebiõpe

Õppekeel: eesti keel

Hind: õpilastele ja õpetajatele: 25€; teistele: 300€. Kursuse sobimatuse korral on võimalik raha tagasi küsida kuni kahe esimese õppenädala jooksul.

Sihtrühm: Õppijad, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene ning kes tahavad sooritada Tartu Ülikooli programmeerimise sisseastumiseksami (https://didaktika.cs.ut.ee/progeksam/) juunis 2024.

Seos teiste kursustega:

  • Kooskõlas gümnaasiumi valikkursustega “Programmeerimine” ja “Tarkvaraarendus” ning põhineb vastavatel õpikutel (“Programmeerimine” ja “Tarkvaraarendus” )
  • Temaatiliselt sarnane ülikooli kursusega “Programmeerimine

Programmeerimiskeel: Python

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija:

  • oskab kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
  • tunneb põhilisi andmetüüpe ja -struktuure (täis- ja ujukomaarvud, tõeväärtused, sõned, järjendid, hulgad, sõnastikud, ennikud) ning oskab kasutada vastavaid standardoperatsioone;
  • oskab analüüsida ja üksikasjalikult selgitada programmi töö käiku ning programmi laiendada;
  • tunneb objekt-orienteeritud paradigma põhimõisteid (klass, objekt, pärilus, polümorfism) ning oskab klasse ja objekte luua ja kasutada;
  • oskab luua lihtsamat ülesannet lahendava algoritmi, koostada ja korrektselt vormistada lahendusprogrammi ning seda siluda ja testida.

Nõuded lõpetamiseks: Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded lahendada nõutud tasemel.

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis: Eristamata (arv, m.arv, mi)

Hindamismeetodid: Automaatselt kontrollitavad programmeerimisülesanded, nädalatestid

Väljastatav dokument: Tunnistus

Ajakava:

TeemaNädal
1.Sissejuhatus20.11-26.11.23
2.Tingimuslause27.11-03.12.23
3.Tsükkel04.12-10.12.23
4.Sõned. Graafika11.12-17.12.23
Koolivaheaeg18.12.23-07.01.24
5.Järjendid ja for-tsükkel08.01-14.01.24
6.Funktsioon15.01-21.01.24
7.Andmevahetus. Lihtne kasutajaliides22.01-28.01.24
Kordamine29.01-04.02.24
8.Kahemõõtmeline järjend05.02-11.02.24
9.Kahekordne tsükkel12.02-18.02.24
Kordamine19.02-25.02.24
Koolivaheaeg26.02-03.03.24
10.Andmestruktuurid04.03-10.03.24
11.Andmestruktuurid 211.03-17.03.24
12.Rekursioon18.03-24.03.24
Kordamine25.03-31.03.24
13.Objekt-orienteeritud programmeerimine01.04-07.04.24
14.Objekt-orienteeritud programmeerimine 208.04-14.04.24
Kordamine15.04-21.04.24
Koolivaheaeg22.04-28.04.24
Kursuse lõpp30.04.24

Täiendav info: Marina Lepp, marina.lepp@ut.ee