Multimeedia kasutamine koolis I

Kursus Multimeedia kasutamine I on mõeldud kõikidele neile õpetajatele, kes vajavad algteadmisi multimeedia loomisest ja kasutamisest õppetöös.

Kursuse eesmärk on omandada teadmised ja oskused kasutada pilte, heli ja pildilugu oma õpetajatöös. Kursuse edukalt lõpetanu:

 • Defineerib multimeedia põhimõisteid ja multimeedia kasutamise põhiprintsiipe hariduses;
 • teab rastergraafikas pildi põhiparameetreid ja failiformaate ning elementaarseid fototöötluse võtteid ning teab, kuidas seda kasutada õppetöös;
 • oskab luua pildilugusid ning teab, kuidas neid kasutada õppetöös;
 • oskab heli arvutisse kopeerida, tunneb helitöötluse põhilisi võtteid ning teab, kuidas heli kasutada õppetöös.

Kursus toimub 23. oktoober – 26. november. 30. oktoobril, 6. ja 13. novembril kell 16.15-17.45 on Zoomi vahendusel kontakttunnid ning ülejäänud ajal on kursus veebipõhiselt. Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Multimeedia printsiibid
 • Rastergraafika
 • Helitöötlus
 • Pildilugu

Kursuse lõpetamiseks tuleb sooritada kõik kodutööd. Kursuse lõpetanud saavad digitunnistuse. Kursus on lõpetanud õpetajatele tasuta!

Kursust korraldavad:

 • Piret Luik, informaatika didaktika professor, PhD (pedagoogika)
 • Lidia Feklistova, informaatika lektor, PhD (informaatika)
 • Kristi Salum, informaatika didaktika nooremteadur, MSc

Registreeruda kursusele saab kuni 19. oktoobrini lingil:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=70548&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Kursus toimub IT Akadeemia projekti “Informaatikaõpetajate väljaõpe Tartu Ülikoolis” toel.