Toetajad

Konverentsi toetavad

  • IT Akadeemia
  • Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Kui soovite konverentsi toetada, siis saate nime siia ka!