Ajakava


Ajakava on esialgne ja selles võib tulla muudatusi.

Neljapäev, 16. jaanuar 2020

15.30-16.00 Registreerumine.
16.00-19.00 55-minutilised eeltöötoad.

Selleks, et paremini ruume valida ja vajadusel töötubasid korrata, palume töötubadesse eelregistreeruda.

AegRuum 003Ruum 202Ruum 123
16.00-16.55Ozobot (Aly Valvas ja Epp Tohver)Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine Lahenduse abil (Merilin Säde)Linux (Ubuntu) (Magnar Vares)
17.00-17.55Pixlr- fotod tekstiks (Aly Valvas ja Epp Tohver)Küberkaitse talentide leidmine läbi võistluslike kübermängude. KüberPähkli uuringu tulemuste eeltutvustus (Birgy Lorenz)Häkkimine koolitunnis (Alo Peets)
18.00-18.55Greenfoot- mänguline keskkond Java õpetamiseks (Jelizaveta Reitsakas, Kerstin Kippar)LED-valgusfoori tegemine Micro:bitiga (Tiim Salumägi ja Allar Mehik)Thonny logide uurimine (Heidi Meier)

Reede, 17. jaanuar 2020

9.30 Tervituskohv ja -tee. Ruum 122
10.00-12.00 Avamine (Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler; Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor; Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees).
I plenaarettekanne. Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli viimase aasta tegemistest informaatikaõpetajate õpetamise ja kooliinformaatika vallas (Reelika Suviste, Tartu Ülikool; Mart Laanpere, Tallinna Ülikool). Ruum 111

12.00-13.00 Lõuna Püssirohukeldris (Lossi 28)

13.00-14.30 Paralleelsessioonid

AegRuum 111Ruum 402Ruum 224
13.00-13.25Aktiivõpe informaatika tunnis (Maia Lust)Kell 13.00 – 13.55
Töötuba: uus põhikooli informaatika ainekava (Kristi Salum, Tauno Palts)
Kell 13.00 – 14.25
Õppijate digipädevusmudel (Kerli Požogina, Piret Lehiste)
13.30-13.55Andmeanalüüs ja tabelarvutus koolis (Ülle Kikas)
14.00-14.25Õppijate toetamine reaalainetes (Anne Uukkivi)Personaalse õpiraja taristu (Peep Küngas)

14.30-15.30 II plenaarettekanne. ProgeTiigrist ja informaatika õpetamisest olevikus ja tulevikus (Kristi Salum, HITSA). Ruum 111

16.00-18.00 Ekskursioonid IT-ettevõtetesse ja koolidesse

19.00-22.45 Bankett (Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Vanemuise 46)

Laupäev, 18. jaanuar 2020

9.00-10.00 III plenaarettekanne. Geeniteadusest (Krista Fischer, Tartu Ülikool). Ruum 111

10.00-10.30 Kohv, tee. Ruum 405
10.30-12.00 Paralleelsessioonid

Aeg Ruum 403 Ruum 404 Ruum 402
10.30-10.55Informaatikaviktoriini Kobras küsimuste tüübid (Lidia Feklistova)Eesti III kooliastme õpetajate digitehnoloogia kasutus võrdluses teiste riikidega TALIS 2018 rahvusvahelise uurimuse põhjal (Piret Luik, Merle Taimalu)Informaatika tund ja erivajadusega õpilane (Pille Beldman)
11.00-11.25Nutikas õpikeskond informaatika tunnis (GINF platvormi arengutest) (Maia Lust) eTwinning – õpilase ja õpetaja digipädevuse arendaja (Mari Tõnisson)Õppijate aja kasutamine ja tegevused MOOCil (Marili Rõõm)
11.30-11.55Gümnaasiumi valikkursus “Linux ja Raspberry pi” ja piloteerimise tulemused (Magnar Vares) Gümnaasiumi Digiteenuste kursuse tutvustus (Birgy Lorenz)Kes kõrt ei korja, see koormat ei saa – IT-tudengite õpiharjumused 2019 sügissemestril (Mirjam Paales)

12.00-13.00 Lõuna Püssirohukeldris (Lossi 28)

13.00-15.30 Paralleelsessioonid

Aeg Ruum 403 Ruum 404 Ruum 402
13.00-13.25Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” (Eno Tõnisson) Mida peaks tegema haridustehnoloog ja mida teeb tegelikult? (Rain Lõpp)IKT- erialade kutseõppe võimalused ja väljakutsed Tartus ja Eestis 2020 (Signe Vedler)
13.30-13.55Lahendus.ee tutvustus (Kaspar Papli, Merilin Säde)Kogemustest IKT huviringi läbiviimisel (Vahur Lell)HITSA koolide informaatika küsitluse-uuringu ettevalmistamine (Kristi Salum)
14.00-14.25Programmeerimiskursuse TTL kaugmentori vaade (Getriin Aaviste) Turvalisuse õpetamine koolis (Alo Peets)Õpilase digipädevuse arendamine läbi aineteüleste projektide. Näited lõimingust informaatikaga (Kailit Taliaru)
14.30-14.55Gümnaasiumi programmeerimiskursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” õpetaja vaade (Tauno Palts) Infoturbe ülesannetekogu tutvustus (Kristjan Krips) Käitumismustritest programmeerimises (Heidi Meier)
15.00-15.25Õppeprotsesside automatiseerimine (Reimo Palm, Eerik Muuli) Noored Koodi projekt – miks, kellele ja kuidas? (Heilo Altin) Gümnaasiumi informaatika ainekava piloteerimisest (Mart Laanpere)

15.30-16.00 Kohv, tee ja lõpetamine. Ruum 405