Avaleht

Informaatika didaktika töörühm tegutseb Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetoolis. Siin veebilehestikus on info meie õppe- ja teadustööst, koostatud õppematerjalidest, koostööst jm.

Informaatika õpetamise konverents 2021

Delta maja. Autor: Henry Narits

Informaatika õpetamise konverents toimus 14.–16. jaanuaril virtuaalselt Zoomis. Konverents on mõeldud õpetajatele, huviringijuhtidele, kõrgkoolide õppejõududele – kõigile informaatikat õpetavatele ja selle õpetamise vastu huvi tundvatele inimestele.

Järgmise aasta alguses on plaan jälle kokku saada ning kuupäevadeks on 13.-15. jaanuar 2022.

Anneta: Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

E-kursus “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes” õpetajatele

Kursus on mõeldud neile õpetajatele, kes juba oskavad programmeerida vähemalt gümnaasiumi valikkursuse “Programmeerimine” (õpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/) mahus. Kursuse lõpetamine annab ettevalmistuse koolis programmeerimiskursuste korraldamiseks. Eelkõige peame silmas programmeerimiskeele Python kasutamist.

LOE EDASI >>

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”

Arvutiteaduse instituut majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel korraldab programmeerimise e-kursust 16–26-aastastele noortele.

LOE EDASI >>