Avaleht

Informaatika didaktika töörühm tegutseb Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetoolis. Siin veebilehestikus on info meie õppe- ja teadustööst, koostatud õppematerjalidest, koostööst jm.

Informaatika õpetamise konverents 2021

Informaatika õpetamise konverents toimub Delta majas

Informaatika õpetamise konverents toimub 14.–16. jaanuaril Tartus, Narva mnt 18, Delta majas, Konverents on mõeldud õpetajatele, huviringijuhtidele, kõrgkoolide õppejõududele – kõigile informaatikat õpetavatele ja selle õpetamise vastu huvi tundvatele inimestele.

Konverents toimub tänavu hübriidselt, seega on võimalus osaleda füüsiliselt kohapeal või veebis.

LOE EDASI >>

E-kursus “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes” õpetajatele

Kursus on mõeldud neile õpetajatele, kes juba oskavad programmeerida vähemalt gümnaasiumi valikkursuse “Programmeerimine” (õpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/) mahus. Kursuse lõpetamine annab ettevalmistuse koolis programmeerimiskursuste korraldamiseks. Eelkõige peame silmas programmeerimiskeele Python kasutamist.

LOE EDASI >>

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”

Arvutiteaduse instituut majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel korraldab programmeerimise e-kursust 16–26-aastastele noortele.

LOE EDASI >>