Avaleht

Informaatika didaktika töörühm tegutseb Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetoolis. Siin veebilehestikus on info meie õppe- ja teadustööst, koostatud õppematerjalidest, koostööst jm.

Tule ja õpi Tartu Ülikoolis matemaatika- ja informaatikaõpetajaks!

Panusta Eesti IT arengusse ja õpi informaatikaõpetajaks! Sinu võimalus on valmistada ette õpilasi, kes täidaks need puuduolevad IT sektori töökohad ja ärataks e-tiigri taas ellu! Tule ja õpi Tartu Ülikoolis matemaatika- ja informaatikaõpetajaks! Informaatikaõpetaja loob meie kõigi tulevikku! Loe lähemalt https://matinfop.cs.ut.ee/.

Palju õnne Tauno Paltsile!

8. juunil kaitses Tauno Palts edukalt oma doktoritööd „Algoritmilise mõtlemise oskuste hindamise mudel“.

Erinumber “Tehnoloogiate kasutamine õpetamiseks ja õppimiseks”, ajakiri “Education Sciences”

Informaatika õpetamise konverents

Delta maja. Autor: Henry Narits

Informaatika õpetamise konverents toimus 14.–16. jaanuaril virtuaalselt Zoomis. Konverents on mõeldud õpetajatele, huviringijuhtidele, kõrgkoolide õppejõududele – kõigile informaatikat õpetavatele ja selle õpetamise vastu huvi tundvatele inimestele.

Järgmise aasta alguses on plaan jälle kokku saada ning kuupäevadeks on 13.-15. jaanuar 2022.

Anneta: Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

E-kursus “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumiastmes” õpetajatele

Kursus on mõeldud neile õpetajatele, kes juba oskavad programmeerida vähemalt gümnaasiumi valikkursuse “Programmeerimine” (õpik https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/) mahus. Kursuse lõpetamine annab ettevalmistuse koolis programmeerimiskursuste korraldamiseks. Eelkõige peame silmas programmeerimiskeele Python kasutamist.

LOE EDASI >>

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”

Arvutiteaduse instituut majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel korraldas programmeerimise e-kursust 16–26-aastastele noortele.

Kevadel 2021 kursust ei toimu.

LOE EDASI >>