Informaatika õpetamise konverents 2022

Toimumisaeg: 13. – 15. jaanuar 2022 Tartus, Tartu Ülikooli Delta majas

Informaatika õpetamise konverents õpetajatele, huviringijuhtidele, kõrgkoolide õppejõududele – kõigile informaatikat õpetavatele ja selle õpetamise vastu huvi tundvatele inimestele.

Peakorraldaja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetooli informaatika didaktika töörühm.

Täpsem info ajakava ning registreerimise kohta saabub peagi!