Informaatika õpetamise konverents 2022

Toimumisaeg: 13. – 15. jaanuar 2022 Tartus, Tartu Ülikooli Delta majas

Informaatika õpetamise konverents õpetajatele, huviringijuhtidele, kõrgkoolide õppejõududele – kõigile informaatikat õpetavatele ja selle õpetamise vastu huvi tundvatele inimestele.

Peakorraldaja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetooli informaatika didaktika töörühm.

Registreerimine on juba avatud!

NB! Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele kehtivad konverentsil täiendavad kontrollmeetmed kõikidele konverentsil osalejatele. Palume konverentsile tulles registreerimislauas esitada üks järgnevatest tõenditest koos isikut tõendava dokumendiga:

  • Immuniseerimispass (alla laetav digilugu.ee keskkonnas)
  • Tõend Covid-19 läbipõdemise kohta

Lisaks on konverentsi vältel kohustus kanda maski siseruumides.

Enne konverentsile tulekut on tungivalt soovituslik teha kiirtest. Kiirtestimise võimalust pakume ka kohapeal.