Informaatikaõpetajate praktikavõrgustik

Tartu Ülikoolis on aastate jooksul arendatud üliõpilaste informaatikaõpetaja põhipraktika sooritamiseks informaatikaõpetajate regionaalset praktikavõrgustikku. Idee sündis sellest, et Tartu Ülikoolis (ja ka Tallinna Ülikoolis) õpib informaatikaõpetajaks inimesi üle kogu Eesti. Õppekavas on loomuliku ja vajaliku osana praktika, mille jooksul peab üliõpilaste tunde ka ülikoolipoolselt vaatlema ja üliõpilast konsulteerima. Oleme praktika süsteemi püüdnud ümber korraldada nii, et see arvestaks üliõpilaste võimalikku töötamist koolis ning praktika sooritamist oma nö oma kodukoha järgses koolis. 

Praktikavõrgustikku tutvustavas seminaris tutvustatakse võimalusi tulevaste informaatikaõpetajate juhendamiseks sh oma kodukoha lähedases koolis, täiendkoolitusi põhipraktika juhendamiseks kui ka võimalusi ülikooliga koostöö tugevdamiseks ning olla kaasatud üliõpilaste väljaõppesse. 

Võrgustikuga on seotud tänaseks võrdlemisi palju informaatikaõpetajaid, tule osale sinagi veebiseminaril!

Rohkem infot praktikavõrgustiku ja selles osalemise kohta saate kirjutades Reelika Suvistele (reelika.suviste@ut.ee).