Programmeerimise eksam 2024

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab 2024. aastal taas programmeerimiskeele Python programmeerimise eksamit.

Nimi

Programmeerimise sisseastumiseksam

Toimumisaeg ja -koht

 • 2024. aastal 1. juunil kell 12.00-15.00 Tartus Delta õppehoones aadressil Tartu, Narva mnt 18 (arvutiklassis)

Formaat

Eraldiseisev eestikeelne 180-minutiline eksam programmeerimiskeeles Python, mis koosneb kahest osast (maksimaalselt 100 punkti):

 • Paberosa 7 ülesannet (40 punkti), kus ei tohi arvutit kasutada.
 • Arvutiosa 3 ülesannet (60 punkti), kus võib arvutit ja materjale kasutada.

Vastuvõtt Tartu Ülikooli

Pingerea alusel võetakse vastu järgnevatele õppekavadele:

 • Informaatika

Vähemalt 90% tulemusega saab läbitud Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimine (LTAT.03.001)”. Eksam läheb arvesse sisseastumisel ainult eksami tegemise aastal.

* Igal aastal vaadatakse sisseastumistingimused üle.

Registreerumine

Näidisülesanded

Näidisülesanded koos näidislahendustega leiab siit: https://drive.google.com/drive/folders/1rvWlDwdWm_Un7qvqVwCY3-LHBf6BhaM3?usp=sharing

Teemad

Tugineb programmeerimise ja tarkvaraarenduse digiõpikutele https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/ ja
https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara2/

66% saamiseks:

 • Andmetüübid
 • Muutuja
 • Tingimuslause
 • Tsükkel
 • Sõned
 • Järjend
 • Funktsioon
 • Andmevahetus

90% saamiseks lisanduvad teemad:

 • Kahekordne tsükkel
 • Kahemõõtmelised andmetüübid
 • Ennik
 • Sõnastik
 • Hulk
 • Maatriks
 • Lineaarne rekursioon

100% saamiseks lisanduvad teemad:

 • OOP paradigma. Objektid ja klassid. Pärimine ja polümorfism.

Lisainfo: Tauno Palts (tauno.palts@ut.ee)