Uus programmeerimisõpik põhikoolile progema.ee

Kristiina Kepsi magistritöö „Veebirakendus programmeerimise õppimiseks II ja III kooliastmes“ (juhendaja Marina Lepp) sai III koha Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tudengiprojektide võistlusel magistriastme kategoorias. Palju õnne!

Programmeerimisõpik, mis on suunatud II ja III kooliastmele ning õpetab programmeerimist keeles Python, on nüüd kättesaadav kõigile aadressil progema.ee.

programmeerimine põhikoolis