Informaatika õpetamise konverents 2019

Kuna Eesti õppeasutused on oma valikutes informaatika/arvutiõpetuse õpetamisel väga iseseisvad, siis toimubki see erinevates kohtades väga erinevalt. Võivad olla eraldi õppeained/kursused või huviringid või on õpe teistes ainete/kursuste sees. Erinevad õpetajad toimetavad erinevalt ning nüüd võiksime kokku saada ja kogemusi jagada. Ühtlasi arutada, kuidas veel paremini edasi minna.

Konverentsile (7. – 10. veebruaril) on oodatud erinevate kooliastmete (sh koolieelsete õppeasutuste ja kõrgkoolide) õpetajad. Oodatud on suuremate kui väiksemate kogemustega kolleegid. Samuti ka need, kes alles informaatika õpetamisega alustavad või sellele alles mõtlevad. Oodatud on ka koolijuhid, kes tunnevad huvi, mis mujal sel teemal juhtub ja võiks temagi koolis juhtuda.

Konverentsil toimuvad ettekanded, töötoad ja arutelud väga erinevatel teemadel.

Plenaarettekannetes on vaatluse all

  • kooliinformaatika õppekavade areng meil ja mujal,
  • Progetiigri programmi minevik, olevik ja tulevik,
  • informaatika õpetajaks õppimise võimalused Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis ning
  • programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursused (MOOC) ja nende võrdlus gümnaasiumi uute valikkursustega

Paralleelsessioonides on kümneid ettekandeid väga erinevatest informaatika õpetamise ja õppimise aspektidest erinevates kooliastmetes.

Julgesti võib aga ise ettekannete ja arutelude teemasid välja pakkuda – erinevate kooliastmete, erinevate vahendite, erinevate kogemuste ja ideede kohta.