Informaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut pakub töötavatele õpetajatele võimaluse omandada põhikooli ja gümnaasiumi informaatikaõpetaja lisaeriala põhitöö kõrvalt. Koolitus toimub Innove toetusel ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond. 21 õpetajat ongi seda võimalust kasutamas.

Õppekava hõlmab informaatika, kooliinformaatika ja informaatika ainedidaktika aineid. Kogumaht on 38 EAP. Koolitus toimub 13. aprillist 2019 kuni 31. jaanuarini 2021. Õppesessioonid on umbes üks kord kuus (sel poolaastal laupäeviti-pühapäeviti, edaspidi reedeti-laupäeviti). Sel poolaastal on õppepäevad 13. ja 14. aprill, 4. ja 5. mai ning 15. ja 16. juuni.

Täiendav info piret.luik@ut.ee ja eno.tonisson@ut.ee.

Õppekava

Aine*EAPAuditoorse töö tundeIseseisva töö tunde
Programmeerimise alused 3078
Programmeerimise alused II3078
Programmeerimise seminar informaatikaõpetajale31636
Sissejuhatus andmebaasidesse32454
Infoturve33642
Hariduslikud programmeerimiskeeled32454
Koolirobootika I32454
Programmeerimine koolis (Python)32454
Infotehnoloogia koolis32850
Informaatika didaktika I32454
Informaatika didaktika II33048
Informaatika koolipraktika32454
Informaatika erinevates õppeainetes33048

*EAP – Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt, kus ühele ainepunktile vastab 26 tundi üliõpilase tööd.