Lühikokkuvõte: Algoritmilise mõtlemise oskuste hindamise ülesanded gümnaasiumis

Arvutiteadusest on saanud vajalik osa mitmetes valdkondades. Algoritmilise mõtlemise oskuste vajalikkus kasvab kõigi jaoks. Systemaatiline algoritmilise mõtlemise oskuste arendamine sisaldab probleemilahenduse oskuste nagu probleemi defineerimise, probleemi lahendamise ja lahenduse analüüsimise oskuste arendamist. Gümnaasiumis algoritmilise mõtlemise oskuste arendamise kasvavast vajadusest on vaja vahendit selle mõõtmiseks. Selle uuringu eesmärk on muuta ja empiiriliselt testida algoritmilise mõtlemise oskuste hindamisvahendit. 10 ülesandega mõõtevahendit katsetati 649 gümnaasiumiõpilase peal. Kinnitava faktoranalüüsiga kinnitati, et mõõtevahend on sobilik hindamaks algoritmilise disaini ja mustrite äratundmise oskust. Tulemused näitavad, et väljatöötatud täiendatud mõõtevahendit saab kasutada, et hinnata ja seada suunda algoritmilise mõtlemise oskuste arendamiseks gümnaasiumis.