Lühikokkuvõte: Andmebaaside sissejuhatava kursuse õpilaste abistamine levinumate küsimustega

Kursus “Sissejuhatus andmebaasidesse” keskendub struktureeritud päringukeele (SQL) õpetamisele mitte-IT-õpilastele. Kuna õppijad pole programmeerimisega seotud kursuste ega programmeerimiskeeltega kokku puutunud ning on erineva taustaga, võib see tekitada erinevaid probleeme kodutööde lahendamisel. Kuigi SQL on sarnane inglise keelele ja seega inglise keeles esitatud ülesanded annavad sageli õppijatele vihjeid päringulause koostamiseks, siis eesti keeles sõnastatud ülesannete puhul sellest kasu pole. Järjest suurenev õppijate hulk kursusel tekitab palju töö ka õppejõududele ning eriti sessioonõppe korral vajavad õppijad vahepeal lisatuge. 

Selles artiklis kirjeldatava uurimuse eesmärk oligi anda ülevaade sissejuhatava andmebaasikursusele murelahendajate loomisest. Murelahendajaid on kasutatud Tartu Ülikoolis juba  2016. aastast alates ja need on küsimus-vihjete paarid, mis aitavad õppijal ületada ülesande kõige levinumad kodutööde probleemsed osad. Kuue murelahendaja loomiseks analüüsiti kursuste juhendajatega tehtud intervjuusid, foorumipostitusi ja üliõpilaste individuaalseid koduseid ülesandeid. Loodud murelahendajate hindamiseks koguti murelahendajate keskkonna statistikat ja õppijate hinnanguid murelahendajatele. 

Suur osa kursusel õppijatest kasutas murelahendajaid ja isegi need, kes seda ei teinud, soovitasid murelahendajaid järgmisel aastal koduülesannetele järkuvalt lisada. Kuid mitte kõik õppijad, kes kasutasid murelahendajaid, ei hinnanud, et need on abiks kodutööde lahendamisel. Õppijate tagasiside põhjal on võimalik murelahendajaid täiustada. Samas seda teha nii, et säiluks tasakaal ning kodutööde lahendamine hõlbustaks õppijate õppimist, kuid ei ütleks liiga palju lahendusi ette. 

Murelahendajate lisamine kursusele oli kasulik mitte ainult õppijatele, vaid ka õppejõududele. Levinumate murede väljaselgitamine on üsna aeganõudev töö, kuid kui murelahendaja statistika näitab, et teatud probleemide puhul on vaatamiste arv kõrge, võib see viidata sellele, et neid aspekte ei ole kursusel piisavalt selgitatud. Seega selle uuringu tulemused võivad aidata parandada õppematerjale ja SQL keele õpetamist.