Lühikokkuvõte: Eesti Facebooki grupi tegevus COVID-19st tingitud e-õppele üleminekul

Koronaviirushaiguse pandeemia 2019 (COVID-19) on erinevate ühiskonna aspektide seas mõjutanud oluliselt ka haridust kogu maailmas. Eesti koolid siirdusid distantsõppele 16. märtsil 2020. Eestis on riik, kus digitehnoloogiat juba enne eriolukorda integreeriti õppeprotsessi ning õpetajad olid saanud erinevaid digitehnoloogia alaseid koolitusi ja nende hinanng oma kindlustundele TALIS uuringust (Taimalu, Uibu, Luik, Leijen, 2019) oli suhteliselt kõrge. Oli ka mitmeid koole, mis enne eriolukorda rakendasid e-õppe päevi ja 99% lastega peredest omasid internetiühendust. Samas ka Eestis polnud üleminek täielikule distantsõppele kõigi jaoks lihne. Selles artiklis antakse ülevaade Facebooki kogukonna „Koduõpe tehnoloogiaga” postitustest ajavahemikul 6. märts (grupi loomise algus) kuni 25. aprill 2020. Kui enne 12. märtsi oli rühmas 524 liiget, siis see 12. märtsiga, mil kuulutati välja eriolukord kahekordistus. Kõige aktiivsem ajavahemik uute liitujate, sõnumite ja kommentaaride osas oligi 12.-18. märts, mil liitus 3313 inimest, tehti 324 postitust ja kirjutati 2850 kommentaari. Kokku postitati ajavahemikus 6. märts – 25 aprill 912 postitust. Nendest valiti 91 kõige populaarsemat, mida kodeeriti kahe sõltumatu uurija poolt.  Ilmes, et kui eriolukorra algul kirjutati enam probleemidest, siis probleemide arv vähenes ajapikku. Jagati õppematerjale, veebipõhiseid tööriistu ja pakuti ka vähemkogenud õpetajatele metoodilist tuge. Seda eriti haridustehnoloogide poolt. Loodud Facebooki rühm pakkus aga lisaks ka emotsionaalset tuge. Samuti näitasid tulemused, et sotsiaalvõrgustiku rühmad, mis kaasavad erinevaid osapooli on efektiivsed, sest selle vahendusel saab hoida kõiki osapooli üksteise probleemidega kursis. See aitab teha vajalikud muudatused ning saada vajadusel tuge. Näiteks lapsevanemad oskasid küll oma lapsi aidata aine sisu osas, kuid nad jäid hätta just digitehnoloogia kasutamisel.  Seega näitasid tulemused, et ei piisa sellest, et õpetajad on ette valmistatud digitehnoloogia kasutamiseks. Vaja on ette valmistada ka lapsevanemaid.