Lühikokkuvõte: Enese- ja automatiseeritud hindamine programmeerimise MOOC-idel

Artikkel käsitleb kahte eestikeelset programmeerimise MOOCi, kus kasutati erinevaid hindamisviise. Oleme kasutanud kahte tüüpi automaatset hindamist: testid Moodle’is ja programmeerimisharjutused koos Moodle’i pistikprogrammi VPL pakutava automaatse tagasisidega. Kasutasime ka kahte tüüpi enesehindamist: enesehindamise küsimused koos tagasiside ja selgitustega iga vastuse kohta ning nn “murelahendajad” iga programmeerimisülesande jaoks, mis sisaldavad vastuseid ülesande lahendamise ajal tekkida võivatele küsimustele. See artikkel kirjeldab meie kogemusi testide, programmeerimisharjutuste, automaatse tagasiside, enesehindamise küsimuste ja murelahendajate loomisel. Artiklis käsitletakse selle protsessi käigus tekkinud probleeme ja küsimusi ning esitatakse õppijate arvamused enese- ja automaatse hindamise kohta. Töö lõpeb aruteluga enese- ja automatiseeritud hindamise mõju kohta MOOCil, kirjeldatakse MOOCi korraldajate tööd ja õppijate käitumist MOOCil.