Lühikokkuvõte: IT õppejõudude nägemus töö automatiseerimise võimalustest

Vaba juurdepääsuga e-kursused ehk MOOCid (ingl Massive Open Online Course) pakuvad õppijatele võimaluse valida endale õppimiseks sobiva aja ja tempo. Selle tulemusena õppimise aja ja pauside pikkus ning õppe- ning õpetamisülesannete automatiseerimine on tänapäevane lähenemisviis suure hulgaga õpilastega kursusi õpetavate instruktorite suure töökoormuse vähendamiseks. Infotehnoloogia (IT) kursustel automatiseeritavate protsesside väljaselgitamiseks viidi läbi kaheksa ühe tunni pikkust minigrupivestlust 17 instruktoriga, kes vastutasid nende kursuste õpetamise eest arvutiteaduse instituudis Tartu Ülikoolis. Intervjuudest välja tulnud ideed hõlmasid endas laias valikus teemasid, mis olid seotud kursuste korraldamise ja õpetamise erinevate aspektidega. Analüüs viidi läbi kahes etapis. Uurimistöö esimeses, kvalitatiivses faasis klassifitseeriti välja pakutud ideed teiseks faasiks, milleks oli nende tähtsuse hindamine (automaatkontrollide ja automaatse tagasisidega seotud ideid ei kaasatud viimasesse faasi, sest need nõuavad eraldi uurimistööd). Uuringu teine etapp oli kvantitatiivne: Iga inimene (13 õppejõudu) sai hinnata kõiki 15 teemat ning seada need tähtsuse järjekorda vastavalt kahele kriteeriumile: nende olulisus teaduskonnas ja nende olulisus igale õppejõule individuaalselt. Õppejõud pidasid suurimat prioriteeti turvaliste veebieksamite keskkonna arendamiseks, mugavama kohaloleku jälgimiseks ning keskse andmebaasi loomiseks ülesannete, automaatsete testide ja tagasiside haldamiseks. Uuringust saadud tulemused aitavad kaasa õppejõududele mõeldud automatiseerimisvahendite igapäevaseks loomiseks ning kasutamiseks õpetamispraktikas.