Lühikokkuvõte: Murelahendajad objektorienteeritud programmeerimise koduülesannete jaoks

See artikkel käsitleb kursust “Objektorienteeritud programmeerimine”, mida õpetatakse Tartu Ülikooli esimese kursuse bakalaureuseõppe üliõpilastele. Kursus põhineb Java-l ja praktikumides kasutatakse ümberpööratud klassiruumi õppemeetodit. Üliõpilased peavad enne igat praktikumi lugema materjali ja lahendama mõned koduülesanded. Mõned üliõpilased väidavad, et nad ei saa neid ülesandeid lõpuni lahendada, sest materjali õppimine kodus tekitab küsimusi ja probleeme. Selles artiklis tutvustatakse nn murelahendajaid, mida pakuti 2020. aasta kursuse (kus osales 289 üliõpilast) iga koduülesande jaoks. „Murelahendaja” on abisüsteem, mis sisaldab vastuseid ja vihjeid küsimustele, mis võivad tekkida konkreetse programmeerimisülesande lahendamisel. Kursuse lõpus viidi üliõpilaste seas läbi küsitlus murelahendajate kohta. Täiendavaid andmeid koguti murelahendajate keskkonda integreeritud õpianalüütika vahendite kaudu. Murelahendajaid kasutas umbes 80% küsimustikule vastanutest (189 õpilast). Ainult 2 vastajat ei leidnud murelahendajatest üldse abi. Ülejäänud üliõpilased märkisid, et murelahendajad vähendasid vajadust juhendajalt abi küsida, julgustasid neid kodutöid tegema ja hõlbustasid kursuse läbimist.