Lühikokkuvõte: Noortele suunatud Pythoni programmeerimise MOOC-i projektide uurimine

Käesolevas artiklis käsitletav programmeerimise MOOC “Tehnoloogia tarbijast loojaks” on loodud 2020. aastal eesmärgiga laiendada programmeerimise õppimise võimalusi Eesti koolides. See on mõeldud noortele, kellel puudub eelnev programmeerimiskogemus. Projektipõhise õppe faas sisaldub kursuse lõpus, et tuletada meelde õpitud teadmisi ja anda võimalus selle faasi jooksul omandada uusi oskusi. Antud uurimuse eesmärk on anda ülevaade 2020. aasta kevadel toimunud MOOCi raames läbiviidud projektide tugevatest ja nõrkadest külgedest. Sellel MOOCil osales 469 õppijat, kelle 197  projektilahendust vaadati üle. Tulemused näitavad, et õppurid eelistasid projekte teha individuaalselt, kuid nende programmides oli keskmiselt sama arv ridu kui meeskondades tehtud programmides. Kuigi kirjutatud kood ei olnud täiesti vigadeta ning sisaldas üleliigset koodi ja kordusi, omandasid õpilased projekti tegemisel uusi teadmisi ja kogemusi.