Lühikokkuvõte: Programmeerimise MOOC: edulugu

Selles artiklis käsitletakse täiskasvanutele mõeldud sissejuhatavat programmeerimise MOOCi, mida on korraldatud mitu korda alates 2014. aasta detsembrist. Meie MOOCi iseloomustab kõrge lõpetamise protsent (62–66% eri aegadel), mis on MOOCide puhul ebatavaline. See saavutatakse peamiselt automatiseeritud ja automatiseerimata tagasiside, tugisüsteemide ja õppetegevuse erinevate vormide kaudu.

Kursuse materjal koosneb programmeerimismaterjalist koos videoklippidega, silmaringi materjalist, mis on mingil moel seotud IT-ga (isesõitvad autod, geolokatsioon ja navigeerimine jne), ja lugudest, mis illustreerivad programmeerimist ilukirjanduslikult. Kasutame oma kursusel erinevaid enese- ja automatiseeritud hindamisi: enesehindamise küsimused programmeerimismaterjali sees; niinimetatud “murelahendajad”, mis sisaldavad vihjeid iga programmeerimisharjutuse kohta; testid; programmeerimisharjutused koos automaatse tagasisidega. Meie MOOCi teine ​​oluline omadus on see, et lisaks foorumile on õppijatel võimalus korraldajate pakutava ööpäevaringse kasutajatoe kaudu küsida oma programmide, probleemide jms kohta. Igal nädalal saadame õppijatele julgustava kirja ja teeme video kursuse olukorra kohta.

Selle MOOCi arendamise ja läbiviimise uurimiseks valiti tegevusuuring. Artiklis antakse ülevaade selle protsessi käigus tekkinud probleemidest ja küsimustest, kirjeldatakse loodud kursuse komponente ning esitatakse ka õppijate arvamused kursuse korralduse, materjalide ja kasutatud õppevahendite kohta. Andmeid koguti küsitluste abil mitu korda iga kursuse jooksul ning viidi läbi nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed analüüsid. Artikkel lõpeb aruteluga korraldamise ja erinevate kursuse komponentide mõju kohta MOOCide edule.