Lühikokkuvõte: Programmeerimisülesannete automaatne hindamine pildituvastuse abil

Programmeerimisülesannete automaatne hindamine MOOC-ides on suure osalejate arvu tõttu hädavajalik. See piirab aga sageli ülesannete skoopi, kuna ülesannete nõuded peavad olema ranged, et lahendused oleksid automaatselt hinnatavad, vähendades lahenduste loomingulisuse võimalikkust. Antud probleemi leevendamiseks lõime süsteemi, mis on võimeline pildituvastuse abil hindama lahendusprogrammi graafilist väljundit. Seda ideed rakendatakse sissejuhatavates programmeerimisülesandes, mille lahendusteks on programmid, mis käivitusel genereerivad kas etteantud teemal või õpilase poolt valitud teemal graafilise väljundi ekraanile. Lahendusprogrammi loodud pilti analüüsitakse pildituvastuse abil, mille tulemuseks on antud objekti pildile ilmumise tõenäosus. Selle tulemuse põhjal võetakse lahendus vastu või lükatakse tagasi. Süsteemi testiti ja hinnati MOOC-i “Programmeermise alused” kahes katses. Saadud tulemused hõlmavad süsteemi kasulikkuse hinnangut ja ülevaadet osalejate tagasisidest. Samuti on loetletud ettepanekud süsteemi edasiseks täiustamiseks ja võimalikud uurimissuunad.