Lühikokkuvõte: Täiendava toe pakkumine programmeerimise sissejuhataval kursusel

Kui ümberpööratud klassiruumi õpetamisviisi kasutatakse kursusel, kus on palju erineva taustaga üliõpilasi, võivad mõned õppijad enne tundi kodutööde tegemisega hätta jääda. Käesolevas töös tutvustatakse nn murelahendajat, mis võib pakkuda õppuritele täiendavat tuge koduülesannete lahendamise ajal. Murelahendajad on abisüsteemid, mis on üles ehitatud nagu otsustuspuud, mis sisaldavad vastuseid ja vihjeid küsimustele, mis võivad konkreetse ülesande lahendamisel tekkida. Selle artikli eesmärk on anda ülevaade murelahendajatest ja uurida üliõpilaste arvamusi nende kohta. Tulemused näitavad, et üliõpilased on kasutanud murelahendajaid ja leidnud, et need on abiks olnud. Samuti märkisid üliõpilased, et murelahendajad aitasid neil mõista harjutuste raskemaid osi ning murelahendajate kättesaadavus vähendas mõne üliõpilase jaoks vajadust juhendajalt abi küsida. Lisaks uuriti seost murelahendajate kasutamise ja kursuse lõpptulemuste vahel. Tulemused näitavad, et madalama punktisummaga üliõpilased kasutasid murelahendajaid rohkem ja teatasid, et said murelahendajatelt rohkem tuge. Murelahendajate väljatöötamine kursuseharjutustele on olnud kasulik nii üliõpilastele kui ka juhendajatele, kuna need aitavad üliõpilastel kursusel püsida, vähendavad juhendajate töökoormust ja annavad rohkem aega muudeks tegevusteks.