Lühikokkuvõte: Üliõpilaste eelistused programmeerimise loenguvormide kohta: reaalajas loengud koos klikkeritega või salvestusted

Loengutel on pikad traditsioonid ja neil on endiselt oluline roll õpetamisel ja õppimisel, eriti suurte rühmade puhul. Selles artiklis kirjeldame loengute korraldamist ülikooli esimese kursuse sissejuhataval programmeerimiskursusel. Loengute ajal kasutati klikkereid (elektrooniline abivahend, mis võimaldab läbi viia valikvastustega küsitlusi) aktiivõppe komponendina, et suurendada klassiruumis kaasatust ja motivatsiooni. Samal ajal oli teiste elektrooniliste seadmete (eriti sülearvutite) kasutamine keelatud. Kõik loengud salvestati. Soovi korral said üliõpilased materjali iseseisvalt uurida väljaspool klassiruumi, vaadates salvestusi ja vastates loenguga seotud küsimustele. Üliõpilased said salvestisi kasutada lisamaterjalina ka pärast loengutes osalemist. Kursuse lõpus viidi läbi uuring, mis käsitles üliõpilaste eelistusi loenguvormi valikul ja valikute võimalikke põhjuseid. Koguti nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmeid 227 üliõpilaselt. Märkimisväärne osa vastanutest valis loengus osalemise salvestiste vaatamise või mõlema tegemise asemel. Loengus osalemise eeliste hulka kuulusid klikkerid, õppejõud ja materjalidele sunnitud tähelepanu elektrooniliste seadmete keelamise tõttu. Salvestised olid eelistatud ajakava paindlikkuse ja vaatamise tempo muutmise võimaluse tõttu. Lisaks analüüsiti eelistatud loenguvormi ja akadeemilise saavutuse vahelist seost.