Lühikokkuvõte: Õppijate aja kasutamine programmeerimise MOOCidel

Vaba juurdepääsuga e-kursused ehk MOOCid (ingl Massive Open Online Course) pakuvad õppijatele võimaluse valida endale õppimiseks sobiva aja ja tempo. Selle tulemusena õppimise aja ja pauside pikkus ning õppimise aeg päevas on õppijatel väga erinevad. Aja puudus ja puudulikud oskused aja planeerimisel on ka ühed kõige sagedasemad põhjused, miks õppijad MOOCe edukalt ei lõpeta. Selles uurimuses analüüsiti, kuidas õppijad kirjeldavad oma aja kasutamist kursusel ja millised tegurid mõjutavad õppijate aja kasutamist. Tulemused näitasid, et õppijad tegelesid kursusega kõige sagedamini nädalavahetusel ning kulutasid sellele vähem aega, kui nad esialgselt planeerinud olid. Lühikesed, kuni 30-minutilised, õppimisperioodid ei ole piisavad, et õppimisele piisavalt keskenduda. Kui õppijad tegelevad programmeerimise ülesandega enam kui kaks tundi ja ei suuda selle ajaga valmis saada, tuleks neil abi küsida või teha paus. Õppijate aja kasutamist kursusel mõjutavad nende isiklik elu, tööl käimine, terviseprobleemid, puhkus ja ilm. Õppijaid võivad aidata materjalide välja printimise võimalus, et vähendada tehniliste probleemide mõju ja võimaldada märkmeid teha ning lisaaeg kursuse lõpetamiseks, kui õppijal on ette tulnud ootamatused, mille tõttu kursuse graafikust maha jäädi. Kursuse materjalidele juurdepääs pärast kursuse lõppu annab õppijatele võimaluse lõpetada tegevused, mida kursuse jooksul teha ei jõutud või millesse rohkem süveneda sooviti.