Lühikokkuvõte: Programmeerimise MOOCi kasutamine informaatika õppekavale sisseastumisel

MOOCid (avatud juurdepääsuga e-kursused) võivad olla ülikoolidele kasulikud mitmel viisil. Üks võimalus on rakendada MOOCi ülikooli sisseastumisel. Tartu Ülikool pakub eritingimustel sisseastumist informaatika õppekavele neile, kellel on varasem programmeerimiskogemus ülikooli korraldatud programmeerimise MOOCi arvestustöö põhjal. Võrdlesime üliõpilaste õpitulemusi, kes astusid ülikooli programmeerimise MOOCi abil nendga, kes võeti ülikooli vastu tavatingimustel.


Tulemused näitasid, et üldiselt ei erine MOOCi ja ülejäänud üliõpilaste õpitulemused informaatikaga seotud õppeainetes, kuid erinevus oli matemaatika ainetes. MOOCi üliõpilaste tulemused matemaatikas olid madalamad, kuid läbi kukutud matemaatika kursuste arv ei erinenud ülejäänud üliõpilastest. Samuti ei olnud erinevust väljalangevuses peale esimest aasta ülikoolis. Võime öelda, et MOOCiga vastuvõetud üliõpilased saavad sama hästi hakkama ülikoolis kui ülejäänud üliõpilased. Me leiame, et programmeerimise MOOCi kasutamine ülikooli vastuvõtul on ülikoolile kasulik.